Bemanningsservice gör det lättare för timvikarier att hamna rätt

2017-01-27

Behovet av timvikarier i vården är outsinligt. Varje vecka rekryteras 10 till 15 nya vikarier inom SU. Bemanningsservice ska göra det lättare för nya timvikarier att hamna i rätt verksamhet.

Cecilia Lundin Arildsson är ny enhetschef på Bemanningsservice Cecilia Lundin Arildsson är ny enhetschef på Bemanningsservice

Enhetschefen Cecilia Lundin Arildsson har precis blivit  varm i kläderna på jobbet. Sedan ett par månader tillbaka leder hon ett helt nytt uppdrag inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I fortsättningen ska Bemanningsservice inte bara fylla sjukluckor på avdelningarna, utan också ta hand om rekryteringen av nya timvikarier.

– Tidigare har vårdenhetscheferna själva skött den biten. På det här viset ska riktlinjerna bli tydligare och vi hoppas på en bra matchning av vikarier till verksamheterna, säger Cecilia Lundin Arildsson.

Till sin hjälp kommer enhetschefen ha tre rekryterare som var och en har i uppdrag att anställa tre-fem personer i veckan. I första hand söker SU undersköterskor både till de somatiska och psykiatriska enheterna, men självfallet också sjuksköterskor - om någon av dem skulle vara intresserad av att vara timanställd.

– Vi vill helst att man ska kunna jobba minst fyra pass i månaden, även om det är möjligt med en viss variation så länge vi har en tydlig kommunikation mellan vikarien och Bemanningsservice,säger Cecilia Lundin Arildsson.

Kravet för en anställning som timvikarie är att man ska vara utbildad undersköterska, eller klarat av de tre första terminerna på sjuksköterskelinjen, alternativt studera på termin sex på läkarprogrammet. Framöver står sjuksköterskor, undersköterskor, skötare inom psykiatrin och barnskötare på önskelistan.

– Vi samarbetar också med dem som håller i sommarrekryteringen för att kunna erbjuda våra timvikarier sommarjobb, och vice versa. Ambitionen är att hitta enkla vägar till en anställning hos oss, säger Cecilia Lundin Arildsson.

Just nu finns närmare 900 timvikarier anställda inom SU, och omkring 180 enheter som behöver dem. Framförallt handlar det om att fylla luckor vid sjukdom eller kortare semestrar. Många av dem är studenter som jobbar extra när de kan, och omsättningen på personal är periodvis hög. Ändå är Cecilia Lundin Arildsson optimistisk inför sitt nya uppdrag.

– I dagsläget är jag övertygad om att vi kommer att lösa situationen, med  reservation för vad det innebär att starta något helt nytt, säger hon.

 

 Publicerad av: Redaktionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset