Ett sjukhus i världsklass - nu invigs Bild- och Interventionscentrum

2016-09-23

I dag invigs Bild- och interventionscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det nya huset på 21 000 kvadratmeter är inbyggd i Sahlgrenska universitetssjukhusets huvudbyggnad i Göteborg. Första spadtaget togs för fem år sedan och i mitten av maj detta år togs den första patienten emot. År 2017 beräknas hela verksamheten vara i full gång.

Målet med nya Bild- och interventionscentrum är att kombinera den senaste bildtekniken med den främsta medicinska kompetensen.  Detta för att ge invånare i hela Västra Götalandsregionen ännu bättre förutsättningar att få en bättre, snabbare och säkrare vård.

Det omöjliga har blivit möjligt

-Det är ett stort steg att Bild- och Interventionscentrum nu invigs. Att på samma plats få tillgång till både kompetens och teknik i världsklass är värdefullt. Det är oerhört glädjande att det vi förr trodde var omöjligt nu är möjligt i Västra Götalandsregionen, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.  

– Utvecklingen har gått snabbt framåt och det är angeläget att våra patienter får dra nytta av de framsteg som gjorts när det gäller att framställa bilder inifrån kroppen. För patienten kommer det innebära högreprecision vid ingrepp vilket kommer leda till snabbare hemgång, kortare läkningstid och färre följdingrepp. Bild- och Interventionscentrum ger också en högre kapacitet att behandla fler patienter och därmed rädda fler liv.

Ny teknik för att framställa bilder inifrån kroppen

Gemensamt för all verksamhet i den nya sjukhusbyggnaden är användandet av bildgivande teknisk utrustning. Det innebär att många olika bilder skapas samtidigt för undersökning och diagnos av sjukdom eller skada, och kan innefatta röntgen, magnetresonans-tomografi (MR), ultraljud, datortomografi (CT), positronemissionstomografi (PET) eller kombinationer av dessa. Utrustningen är i många fall väldigt tung och utrymmeskrävande, samtidigt som både den och verksamheten ställer speciella krav på miljön som den ska placeras i. Exempelvis krävs mycket hög luftkvalitet i hybridsalarna och en hög kapacitet för IT och bildlagring.

Första cyklotronen i Västra Götaland

Under markytan har en cyklotron placerats. Cyklotronen ska försörja bland annat de PET-kameror som kommer att finnas i huset med radioaktiva isotoper och blir den första cyklotronanläggningen för medicinska spårämnen i Västra Götalandsregionen. Färdiga spårämnen kommer att transporteras från cyklotronen i källarplanet till användaren längre upp i huset på ett strålsäkert sätt.

Nya arbetssätt

Bild- och interventionscentrum kommer att rymma avancerad utrustning för bilddiagnostik och interventioner samt flera hybridsalar, där kirurgi och bilddiagnostik kan utföras i samma rum. De olika verksamheter som delar på hybridsalarna ska inte bara samsas om lokaler och utrustning, utan också arbeta tillsammans på helt nya sätt. Dessutom utförs arbetet i en ny miljö med avancerad medicinteknik som personalen måste lära sig att hantera praktiskt, men också utveckla nya arbetssätt kring.

Stärka attraktionskraften

Bild- och interventionscentrum kommer också att stärka tillväxt och attraktionskraften i länet genom att ge ökade möjligheterna för forskning, utveckling och rikssjukvård, säger Jonny Magnusson, regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen.

Ett sjukhus i världsklass

Sahlgrenska Universitetssjukhuset tar ett kliv framåt till att bli ett sjukhus i världsklass. Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har följt bygget på nära håll.

– Med Bild- och interventionscentrum, får Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen, ett av Europas bästa centra för diagnostik och behandling av bland annat cancer och- neurologiska sjukdomar samt hjärt-kärlsjukdomar. Centrat ger också förutsättningar för ett intensifierat forskningssamarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin och Chalmers tekniska högskola, säger Ann-Marie Wennberg.