Diplomering som ska få alla att känna sig lika välkomna

2015-06-11

Ett gott bemötande av alla patienter är för de flesta en självklarhet. Men utan de rätta kunskaperna är det lätt att fastna i normer och förutfattade meningar. Logopedmottagningen bestämde sig för att bredda perspektiven och är nu hbt-diplomerade.

Lisa Tuomi, Lisa Bengtsson och Ylva Dahlström, alla tre logopeder på Logopedmottagningen som nyligen blev hbt-diplomerad. Lisa Tuomi, Lisa Bengtsson och Ylva Dahlström, alla tre logopeder på Logopedmottagningen som nyligen blev hbt-diplomerad.

Sedan 2010 är det möjligt för verksamheter i Västra Götalandsregionen att hbt-diplomera sig. Syftet är att förbättra bemötandet av och arbetsmiljön för personer som identifierar sig som homosexuella, bisexuella eller transpersoner. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset har sex enheter diplomerats hittills och barnlogopedin befinner sig mitt i diplomeringsarbetet.

En av de enheter som har hbt-diplomerats är Logopedmottagningen på Sahlgrenska sjukhuset. De fick sin diplomering i april. En av dem som har varit engagerade i arbetet är logopeden Lisa Bengtsson, som i sitt arbete bland annat möter patienter som har genomgått en könskorrigering eller är på väg att göra det.

– Tanken om att bli hbt-diplomerade väcktes långt innan vi började arbetet, mycket för att det krävde att vi hittade tider då vi alla kunde delta. Men när vi väl kom igång var det ett stort intresse bland alla, även om vi har olika yrkesroller och chefer, säger hon.

För att få diplomeringen genomgick mottagningen olika steg som exempelvis inkluderade en grundläggande basutbildning för att få en kunskapsbas att stå på. De genomförde även ett konkret arbete med att bland annat se över dokument och undvika heteronormativa utformningar av dem. Exempelvis att efterfråga vårdnadshavarnas namn, istället för mammans och pappans namn.

Den viktigaste delen av arbetet tycker hon dock har varit att börja ifrågasätta sina egna värderingar och få med sig en större medvetenhet i det dagliga arbetet.

– Jag tror att vi ofta tänker att vi vet och förstår mer än vi gör och att vi låter första intrycket prägla vår bild av patienten. Det gör vi även i privatlivet, men i vården har vi ett ännu större ansvar och skyldighet att ifrågasätta våra värderingar.

Framgången i arbetet med att bli diplomerade tycker hon har varit att alla medarbetare har varit så engagerade i frågan, något hon tror är ett måste för att få bra resultat. Likaväl att se till att nya medarbetare får genomgå den heldag med uppföljningsutbildning som erbjuds.

– Även om man själv känner sig duktig på området så handlar hbt-diplomeringen om hela vårdkedjan. Som patient ska man känna sig bra bemött från första gången man ringer till mottagningen tills att man är färdigbehandlad. Det är till exempel inte säkert att alla tänker på att de fyra sista numren i personnumret är känsliga för dem som identifierar sig med ett annat kön än det biologiska, säger hon.

Samtidigt poängterar hon att hbt-diplomeringen inte bara handlar om bemötande av patienter.

– Jag tycker att man tenderar att glömma av att det inte bara gäller patienter, utan även medarbetare och studenter. Att alla ska känna sig välkomna och väl bemötta på ens enhet. Det här är också något som är viktigt för alla enheter på sjukhuset, inte bara dem som arbetar särskilt mot hbtq-gruppen.

Text och bild: Stefan Sarajärvi
Publicerad av: Redaktionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset