ePsykiatri ger stöd och hjälp på nätet

2017-06-01

Nu öppnar Sahlgrenska Universitetssjukhuset landets första renodlade enhet för eHälsa inom vuxenpsykiatrin. Bland annat erbjuds patienter stöd som ett komplement till sin ordinarie behandling i en mobil app.

 

Kanske är det svårt lämna jobbet mitt på dagen? Eller till och med skamligt att söka vård vid psykiatrin? ePsykiatrienheten ska underlätta möjligheten för patienterna att få stöd och behandling inför, under och efter behandling. Samtidigt finns en förhoppning om att korta köerna inom vuxenpsykiatrin.

– Den digitala tekniken kan användas där det passar. Till exempel när en patient, av någon anledning, har svårt att ta sig till mottagningen, säger Niels Eék, legitimerad specialiseringspsykolog och projektledare för ePsykiatrienheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

I maj hölls den officiella invigningen av den nya enheten vid Järntorget i Göteborg. Men redan vid årsskiftet inledde gruppen, som består av fyra psykologer och två sjuksköterskor, arbetet med att ta fram digitala stöd- och behandlingsprogram för vuxenpsykiatrin.

I första hand har arbetsgruppen fokuserat på tre områden, psykologiskt stöd vid ordinarie behandling via en mobil app, digitala beslutsstöd för LPT (lag om psykiatrisk tvångsvård) och tjänster för att fylla i olika patientformulär.

- ­ Tanken är att våra stöd och behandlingar ska fungera som komplement till det ordinarie utbudet. Samtliga fem kliniker inom vuxenpsykiatrin samarbetar för att hitta ett sätt att modernisera sjukvården, säger Niels Eék.

Enheten, som är en särskild avdelning för ehälsofrågor är i princip ensam i sitt slag. För första gången provas behandlingsstöd helt digitalt, bland annat i form av en app.

– Under våren testas appen på två mottagningar inom Psykiatri Beroende, som ett stöd mellan sessioner i en gruppbehandling för personer med ADHD och beroende. Dessutom provas appan på en mottagning inom Psykiatri Affektiva inför nybesök för ADHD-utredningar, säger Niels Eék.

Invigning en ePsykatrin. Martin Andersson, regionråd i Västra Götalandsregionen, Ann Stokland, strategiskt ledningsstöd för regionsdirektör Ann-Sofi Lodin och Hugo Wallén, verksamhetschef psykiatrii Sahlgrenska Universitetssjukhuset Invigning en ePsykatrin. Martin Andersson, regionråd i Västra Götalandsregionen, Ann Stokland, strategiskt ledningsstöd för regionsdirektör Ann-Sofi Lodin och Hugo Wallén, verksamhetschef psykiatrii Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Text och foto: Lotta Engelbrektson