Förlossningen flyttar från Mölndal till Östra

2017-04-28

Den 1 maj 2017 flyttar Mölndals förlossning till Östra sjukhuset. I och med flytten samlas all medicinsk kompetens inom förlossningsvård och vård av för tidigt födda eller sjuka nyfödda barn till ett och samma ställe.

– Om komplikationer skulle uppstå och vi behöver behandla och vårda ett nyfött barn så är neonatalvården nära på Östra sjukhuset. Det skapar större trygghet för det nyfödda barnet, för föräldrarna och för våra medarbetare, säger Corinne Pedroletti, verksamhetschef för Obstetrik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Mölndals sjukhus tar emot den sista patienten på förlossningsavdelningen klockan 14, 
den 30 april. Sedan öppnas ytterligare en förlossningsavdelning på Östra sjukhuset och dagens två förlossningsavdelningar blir tre.

– Det kommer att finnas lika många förlossnings- och BB-platser som tidigare så vi gör ingen besparing i och med flytten utan huvudskälet är att samla medicinsk kompetens till samma sjukhustomt så att vi får en bra och framförallt samlad utgångspunkt för att skapa en fortsatt bra förlossningsvård i framtiden, säger Corinne Pedroletti.

Flytten gör också att det blir enklare att samverkan mellan förlossnings-, BB- och neonatalavdelningarna efter att flytten är genomförd. Möjligheten att lättare kunna avlasta varandra vid arbetstoppar blir större.

– Arbetsmiljön för våra medarbetare blir bättre när all verksamhet samlats på Östra och vi lättare kan samarbeta mellan avdelningarna, säger Corinne Pedroletti.