Förlossningsvården på SU har hög kvalitet - tack vare personalen

2017-08-24

Just nu debatteras förlossningsvården i hela landet. Det anordnas demonstrationer och marscher för en bättre förlossningsvård och en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen. Glädjande nog håller förlossningsvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset hög medicinsk kvalitet och det finns ingen generell platsbrist.

 

Samtidigt måste man ta människors oro på allvar, det finns brister i vården och ibland kommer både patienter och medarbetare i kläm.

- Vår personal har dragit ett jättelass och gjort skillnad, de är helt fantastiska! Vi bedriver tillsammans en förlossningsvård med hög medicinsk kvalitet och hög patientsäkerhet. Nu jobbar vi vidare för att förbättra arbetsmiljön, säger Corinne Pedroletti, verksamhetschef för förlossningsvården vid SU. 

Under senaste året har man jobbat hårt för att förbättra personalens arbetsmiljö men än finns det mycket att göra.

- Under sommaren föds det fler barn än under andra delar av året. Det är framför allt tack vare våra fantastiska medarbetare som vi har läget under kontroll. Vi har inte haft färre vårdplatser under semesterperioden men förlossningsvård är akutsjukvård och plötsligt kan många kvinnor söka sig till oss för att föda, säger Corinne Pedroletti. 

Men förlossningsvården debatteras intensivt i hela landet och det finns de som hävdar att kvinnor och barn utsätts för risker på grund av missförhållandena i förlossningsvården. Det håller inte Corinne Pedroletti med om:

– Jag delar inte den uppfattningen och jag har goda belägg för det. Genom nationella register och egna datauttag följer vi noggrant patientsäkerheten och den medicinska kvalitén på vår egen klinik. Vi gör också jämförelser med nationella och internationella data och går regelbundet igenom avvikelser samt patientklagomål.  Vi finner att patientsäkerheten hos oss är hög och att vi bedriver en förlossningsvård med hög medicinsk kvalité, säger hon.

I Västra Götalandsregionen finns förlossningskliniker i Göteborg, Skövde, Trollhättan och Borås. All förlossningsverksamhet på SU är förlagd till Östra sjukhuset som har tre separata förlossningsavdelningar med tillhörande BB avdelningar.

- Vanligen klarar vi själva av toppar i arbetsbelastning men det händer att sjukhusen i regionen och i Varberg tar hjälp av varandra. För stunden kan ett sjukhus ha färre förlossningar än ett annat och då kan vi hänvisa till varandra, säger Corinne Pedroletti. 

Inom SU finns en stor verksamhet med tre förlossningsavdelningar, totalt 22 förlossningsrum. Här arbetar man över avdelningsgränserna och hjälper varandra i arbetet. Samarbetet mellan förlossningssjukhusen i regionen är gott men det är inte så många patienter som hänvisas mellan sjukhusen.

Under juli månad hade SU 10 patienter som skickades till annat sjukhus i regionen för att föda, men i gengäld skickades också 7 patienter till SU.