Först och störst på simulering inom barnsjukvård

2017-03-17

Det var en donation som utgjorde starten för Pediatriskt Kliniskt Träningscentrum på Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus. Det är också en donation som lett till enhetens senaste tillskott; en docka för 250 000 kronor.

Anneli Menke-Karlsson är verksamhetsansvarig för Pediatriskt kliniskt träningscentrum. Anneli Menke-Karlsson är verksamhetsansvarig för Pediatriskt kliniskt träningscentrum.

För drygt 10 år sedan började verksamheten vid det som heter Pediatriskt Kliniskt Träningscentrum. Det var då landets första träningscentrum med inriktning på barnsjukvård. Under åren som gått har man fått flera efterföljare runtom i landet.

Starten för Ped-KTC, som enheten förkortas, var en donation från Stena, via Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Två år senare blev man en del av barnsjukhusets verksamhet.

Anneli Menke-Karlsson är ansvarig för verksamheten.

– Det har varit en helt fantastisk utveckling under dessa år. I dag utbildar vi alla personalkategorier inom barnsjukvård. Och det sprider sig till allt fler områden. Ambulanssjukvård, personal från barn- och ungdomsmottagningar, hemsjukvård, föräldrar och studenter från olika vårdutbildningar kommer också hit för träning, berättar hon.

Under ett år är det i runda tal 2 500 personer som kommer hit för att träna i en så verklighetstrogen miljö det bara går. Antingen så handlar det om individuell färdighetsträning eller så tränar man i grupp, avancerad teamträning. Detta är ett sätt att säkra vårdkvalitén och patientsäkerheten. Det leder också leder till ökad trygghet för både personal och patienter.

Det är här simuleringsdockorna kommer in. Och det är inte vilka dockor som helst. Det senaste tillskottet kostade alltså en kvarts miljon och kom till Ped-KTC tack vare en donation från Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Just den här simuleringsdockan kommer från Norge. När den kopplas till och styrs av en dator kan den andas, det går att lyssna på hjärtslagen och känna dess puls, den kan hosta, gråta och mycket annat.

– Ett datorprogram gör att vi kan spela upp ett scenario där de som tränar hela tiden måste lösa de akuta problem som uppstår, säger Anneli Menke-Karlsson. På det här sättet övar man sig både på att kommunicera med de andra i vårdteamet och ser vad de gör samtidigt som den egna kunskapen sätts på prov.

När simuleringsdockan från Norge kopplas till och styrs av en dator kan den andas, hosta och gråta. Det går även att lyssna på hjärtslagen och känna dockans puls. När simuleringsdockan från Norge kopplas till och styrs av en dator kan den andas, hosta och gråta. Det går även att lyssna på hjärtslagen och känna dockans puls.

Det kanske inte är helt självklart för alla att kunna se dockan som en riktig patient. Och många är avvaktande när träningen börjar.

– Men när de väl kommer i gång med övningarna så går de flesta in med liv och lust och alla blir väldigt engagerade, säger hon.

Att det är så kan förklaras med att det hela är så verklighetstroget. Allt är som på riktigt; arbetskläderna, utrustningen, läkemedel och rutinerna. Det rum där alla prylar förvaras påminner mer om ett rekvisitaförråd på en teater än om en vårdavdelning.

Att öva upp sina färdigheter genom den här typen av simulering har sina uppenbara fördelar. Deltagarna får en ökad kompetens och får tid för reflektion. Konsekvenserna av ett misstag eller ett felaktigt beslut blir inte förödande. Något liv sätts aldrig på spel.

– Det finns ett uttalat önskemål från både sjukvården och vårdutbildningar om att få mer praktisk träning. Det har blivit mer självklart att man tränar för att kunna ge den bästa vården till våra patienter. Så den här typen av undervisning blir allt viktigare, menar Anneli Menke-Karlsson.

En förhoppning är att återkommande träning ska vara en självklarhet för all personal inom barnsjukhuset och kvinnosjukvården.

Insamlingsstiftelsen vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus donerar årligen omkring fem miljoner kronor varje. Dessutom ger man gåvor i form av saker, exempelvis entré- och åkbiljetter till Liseberg, för närmare två miljoner varje år.

– Stiftelsens medel ska gå till aktiviteter och insatser som skapar glädje och gör tillvaron på sjukhuset lättare för barn och unga. Att Ped-KTC fick pengar beror på att simuleringensdockan gör att barn och ungas upplevelse av vården blir tryggare, säger Jenny Jernberg, insamlings- och kommunikationsansvarig vid Insamlingsstiftelsen.

Insamlingstiftelsen finansierar både enstaka och återkommande insatser vid barnsjukhuset. Några av de större projekten rör läkande miljöer och trädgårdar.

–Sedan 2011 pågår ett arbete med att skapa djungeltema i behandlingsrummen på barnakuten. Och de kommer att vara klara nu i vår, säger Jenny Jernberg.

Pengar till stiftelsen kommer från privatpersoner, företag och olika organisationer. Personal på sjukhuset kan ansöka om att få hjälp med finansiering av projekt och insatser som ligger inom riktlinjerna för stiftelsens riktlinjer.

 

Publicerad av: Redaktionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset