Första patienten opereras i unik operationsmiljö

2017-12-04

I dag opereras den första patienten i en hybridsal med Sveriges första MR-kamera i operationsmiljö. Det sker i samband med att Bild- och interventionscentrums sista etapp öppnar – en operationsavdelning med totalt sex operations- och hybridsalar med teknik i världsklass.

– Det här är den tekniktätaste och mest avancerade operationsavdelningen som finns i Sverige i dag, säger Christina Svärd, verksamhetschef för Hybrid och intervention vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Daniel Nilsson är neurokirurg vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och den som ska utföra den första operationen i den nya hybridsalen. Daniel Nilsson är neurokirurg vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och den som ska utföra den första operationen i den nya hybridsalen.

Fyra av sex operationssalar är hybridsalar med olika typer av teknik för att kunna ta högupplösta bilder under en pågående operation. I en av hybridsalarna finns Sveriges första MR-kamera i operationsmiljö. Den är dessutom rörlig vilket också gör den unik i Norden och till en av få i hela Europa.

– Vad jag vet finns något liknande i bruk bara på en annan plats i Europa, i Tubingen i Tyskland, säger Daniel Nilsson, överläkare och neurokirurg vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han har suttit med i den grupp som lett projektet med den nya MR-kameran.

Idag på förmiddagen gör han sig redo för att operera en patient med en hjärntumör. Det har han gjort många gånger förr, men den här gången gör han det för första gången i hybridsalen med MR-kameran. Mitt under operationen körs MR-kameran in på en räls i taket och ger högupplösta bilder som visar om hela tumören avlägsnats eller inte.

I den nya hybridsalen kan MR-kameran tas in i operationssalen under pågående operation. Det innebär att det direkt går att få ett svar om exempelvis en tumör kunnat avlägsnas helt eller inte. Tidigare har ett sådant besked tidigast gått att få en till tre dagar efter operation. I den nya hybridsalen kan MR-kameran tas in i operationssalen under pågående operation. Det innebär att det direkt går att få ett svar om exempelvis en tumör kunnat avlägsnas helt eller inte. Tidigare har ett sådant besked tidigast gått att få en till tre dagar efter operation.

–  Den maximerar våra chanser att få bort hela tumören direkt . Hittills har vi varit tvungna att vänta till efter operationen för att se hur det gått vilket ibland inneburit att vi måste göra om operationen, säger Daniel Nilsson.

Under en lång period har personalen som ska arbeta i den nya hybridsalen testat, övat och kontrollerat så att allt ska fungera inför den första operationen. Flera simuleringar av operationen har gjorts tillsammans med genomgångar av de rigorösa säkerhetsbestämmelserna.

–  All elektrisk utrustning i operationssalen måste vara avstängd i samband med en undersökning, med undantag av det som krävs för narkosen. Annars kan det bli störningar i de bilder som tas. Det får heller inte finnas något som är magnetiskt i närheten av MR-kameran. Risken är då att det far som en projektil i rummet, säger Daniel Nilsson.

Tre av operationssalarna vid bild och interventionscentrum är utrustade med röntgenrobot för rotationer. Det är en avancerad röntgenkamera styrd av en dator som ger 3D-bilder i samband med operationen. Transplantationskirurg Niclas Kvarnström, menar att tekniken kommer att utvecklas än mer och det vi sett hittills är bara början. Tre av operationssalarna vid bild och interventionscentrum är utrustade med röntgenrobot för rotationer. Det är en avancerad röntgenkamera styrd av en dator som ger 3D-bilder i samband med operationen. Transplantationskirurg Niclas Kvarnström, menar att tekniken kommer att utvecklas än mer och det vi sett hittills är bara början.

Förutom MR-salen börjar man i veckan genomföra operationer i ytterligare två av totalt sex operationssalar. I en intilliggande hybridsal kommer man till exempel att kunna utföra leveroperationer och med avancerad teknik skapa bilder som gör det betydligt enklare att hitta ”rätt” vid en operation.

–  Det vi ser blir som en förstärkt verklighet. Och det här är bara början på vad vi kommer att kunna göra, säger Niclas Kvarnström som är transplantationskirurg.

Henrik Sundeman, narkosläkare, berättar om det nya snabbspåret för traumapatienter med ett mottagningsrum i anslutning till en operationssal och ett undersökningsrum med datortomografi. Henrik Sundeman, narkosläkare, berättar om det nya snabbspåret för traumapatienter med ett mottagningsrum i anslutning till en operationssal och ett undersökningsrum med datortomografi.
I de tre operationssalar som öppnar längre fram inryms bland annat ett nytt mottagningsrum för traumapatienter. I anslutning till rummet finns två dörrar, en som leder rakt in på operationssalen och en annan som leder direkt in till ett diagnosrum med datortomografi.

– Det här innebär att vi får ett snabbspår så att tiden det tar innan en traumapatient kan tas om hand minskas betydligt. Patienten kan föras hit direkt från ambulansen utan omvägar, säger Henrik Sundeman som är narkosläkare.

Hela operationsavdelningen med möjligheter till operation och bilddiagnostik på samma plats innebär också att flera olika verksamheter kommer att arbeta tillsammans på nya sätt. Framförallt räknar man med ett utökat samarbete mellan opererande specialiteter och radiologi.

Alla salar är utrustade med ergonomiskt ljus vilket underlättar arbetet mot olika bildskärmar. Alla salar är utrustade med ergonomiskt ljus vilket underlättar arbetet mot olika bildskärmar.

–  Tekniken här ger oss helt unika möjligheter. Det handlar inte bara om att kunna genomföra operationer på ett bättre sätt. För patienterna innebär det att ingreppen i större omfattning kan göras minimalinvasivt, olika angreppssätt kan kombineras och tillsammans med bilddiagnostik blir vården säkrare, säger Christina Svärd och fortsätter:

–    Jag är övertygad om att detta leder till att fler svårt sjuka och skadade patienter får ett bättre omhändertagande och vi kanske till och med kan rädda fler till livet.

En av de tre hybridsalarna som är utrustad med  röntgenrobot. Just denna är tänkt som traumasal.  Alla sex salarna på avdelningen är utrustade med fast medicinteknisk utrustning, ljus, luftkvalitet och bildhanteringssystem. En av de tre hybridsalarna som är utrustad med röntgenrobot. Just denna är tänkt som traumasal. Alla sex salarna på avdelningen är utrustade med fast medicinteknisk utrustning, ljus, luftkvalitet och bildhanteringssystem.

Första spadtaget till Bild- och interventionscentrum togs för sex år sedan och är en av de enskilt största investeringarna Västra Götalandsregionen gjort. Den totala kostnaden för hela huset ligger på cirka två miljarder kronor, inklusive all teknisk utrustning.

Sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg konstaterar att Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen nu får ett av Europas främsta centrum för diagnostik och behandling av bland annat cancer- och neurologiska sjukdomar.

–  Det ger oss också förutsättningar för ett intensifierat forskningssamarbete mellan SU, Sahlgrenska akademin och Chalmers. Redan idag kan vi erbjuda vård som vi bara hade kunnat drömma om för tio år sedan och i utvecklingen framåt är samverkan mellan akademi, näringsliv och sjukvård helt avgörande, säger hon.

 

Publicerad av: Redaktionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset