Förtydligande om kliniskt basår för nya sjuksköterskor

2015-06-04

Sahlgrenska Universitetssjukhuset väljer att publicera ett förtydligande om det kliniska basåret för nyutexaminerade sjuksköterskor. Detta med anledning av att det förekommit felaktigheter i medierapporteringen kring det kliniska basåret där väsentliga fakta har utelämnats.

I GP kritiserades den 4 juni det kliniska basåret, ett introduktionsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor. 

Det är en satsning som vi anser är nödvändig för att ge våra nya sjuksköterskor en så god introduktion till sitt nya yrke som möjligt. Men som alla nya satsningar kan det finnas barnsjukdomar. Därför ser vi inte det kliniska basåret som ett färdigt paket, utan något vi utvecklar över tid. 

I artikeln sägs det felaktigt att vi skulle tvinga sjuksköterskor att säga upp sig om de inte vill gå det kliniska basåret. Vi har inte tvingat någon att sluta och värnar om att våra sjuksköterskor ska trivas. Vi har också förtydligat för alla chefer att alla föreläsningar räknas som arbetstid och inget man ska behöva göra på sin fritid.

Utvärderingarna visar att de allra flesta är nöjda med det kliniska basåret, men att nivån på föreläsningarna kan höjas. Därför har vi gjort flera ändringar inför hösten. Men föreläsningar om exempelvis vårdhygien och multiresistenta bakterier är nödvändiga då vi vet att vårdrelaterade infektioner fortfarande är ett stort problem inom vården. För våra patienters skull måste vi repetera sådant som kan verka självklart, det gäller för all vårdpersonal. 

Efter tre månader har fem av totalt 120 deltagare valt att sluta. Det är naturligtvis tråkigt, men vi har full förståelse för att det kliniska basåret inte passar alla. Samtidigt för vi en kontinuerlig dialog med våra verksamheter för att ta tillvara deras synpunkter och skapa bästa möjliga introduktion.

Basåret är obligatoriskt då vi vill att våra nyexaminerade sjuksköterskor ska känna sig trygga i sin yrkesroll. Sjukhuset och Vårdförbundet är eniga om att satsningen är en viktig del för att kunna bedriva en patientsäker vård. Samtidigt finns det ett stort intresse för denna typ av satsningar i hela Västra Götalandsregionen.

Lena Hagelqvist, projektledare för det kliniska basåret, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Per-Olof Blomqvist, HR-chef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Elisabeth Flygare, förtroendevald hos Vårdförbundet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

Publicerad av: Redaktionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset