Foton och föremål i Medicinhistoriska museets utställning

2015-07-03

Saker kan i sig vara intressanta. Än mer fascinerande är det om man får reda på hur sakerna använts. I utställningen Ut ur bilden in i rummet ställer Medicinhistoriska museet samman föremål från sitt rika magasin med foton från förra seklets sjukvård och knyter så ihop historia och nutid.

Utställningen Ut ur bilden, in i rummet visas just nu på Medicinhistoriska museet i Göteborg. Utställningen Ut ur bilden, in i rummet visas just nu på Medicinhistoriska museet i Göteborg.

En snillrikt vikt sjuksköterskemössa, ett mikroskop från början av förra seklet eller en helt vanlig papperskorg. Alla dessa ting har haft sin funktion vid olika tidpunkter i sjukvårdens historia. Det bevisas av fotografier i museets samlingar – men också av själva föremålen, förvarade i sjukhusets magasin. Ofta är det föremålen som ställs ut på ett museum.  I utställningen Ut ur bilden in i rummet har Medicinhistoriska museet sammanfört bilden med just själva föremålet. Tinget blir mer intresseväckande när det får ett sammanhang.

– Ut ur bilden in i rummet markerar också den rörelse som blir när vi ser föremålet och sedan med blicken letar fram det i bilden, säger Lisa Sputnes Mouwitz, museichef och den som fick idén om utställningen för ett par år sedan.

Att para ihop föremål från museisamlingarna med arkivmaterial ser Lisa Sputnes Mouwitz som en av museets huvuduppgifter som förvaltare och förmedlare av den gemensamma historian.

Hon berättar att utställningen är en helt igenom egen produktion som involverat så gott som alla museets medarbetare som letat föremål, fotograferat, designat, grafiskt producerat, byggt och nu visar utställningen för besökare. 

Det är de stora svartvita fotografierna man som besökare ser först.  Det är människor som på sin arbetsplats utför en syssla.

– Fotot är ett väldigt starkt medium eftersom det skapar en känsla av närhet. Samtidigt är det något bedrägligt med fotot. En del av dem är tagna för kanske 70 år sedan och människorna som genom fotot ser levande ut är troligtvis inte längre i livet.

Den allra första bilden föreställer två kvinnliga administratörer på Sahlgrenska sjukhuset där en av dem demonstrativt räcker över en telefonlur till sin kollega på andra sidan skrivbordet. Som flera av motiven är bilden arrangerad, man förstår att fotografen uppmanat kvinnorna att göra en viss rörelse i fotoögonblicket. Fotografen har därmed dokumenterat en ganska osynlig yrkeskategori inom sjukvården och montern har också rubriken Dokumentation.

– Sådana dokumentationer, journaler, anställningspapper, matsedlar, scheman med mera, har vi som museum otroligt stor nytta av idag, konstaterar Lisa Sputnes Mouwitz.

Under bordet står en flätad papperskorg och just denna typ av papperskorg finns i glasmontern i anslutning till bilden. Kanske är det inte just den papperskorgen men det är en likadan papperskorg som är sparad och förvarad i museets magasin.

– Ett ovanligt föremål i ett medicinhistoriskt museums samlingar!

En monter har rubriken Ögonblick och föreställer just det ögonblick då ett barn faller i sömn vid en narkos. Lisa Sputnes Mouwitz drar paralleller mellan detta ögonblick och själva fototillfället som förevigar motivet till en sorts evig dvala. Den bruna flaskan med eter är det föremål som ackompanjerar bilden. Den används i bilden och en precis likadan står i glasmontern.

En personlig favorit för Lisa Sputnes Mouwitz är ett interiörfoto från det som i dag kallas Per Dubbssalen på Sahlgrenska sjukhuset. Det är en sal som människornas lämnat och bilden har en ödesmättad stämning genom sina detaljer. Det sitter en europakarta på en vägg och mindre kartor som visar frontlinjen i första världskriget.  På en annan vägg sitter valresultatet för 1917 års andrakammarval. Ovanför de tunga lädermöblerna hänger en dyster porträttbild.

– Det är en reproduktion av Arnold Böcklins Den fiolspelande döden. Det ger motivet ännu mer tyngd. Är det en slump att allt samverkar så? Och vad tänkte fotografen när han tog bilden?

En helt annan stämning är det i den sista bilden på utställningen under rubriken Vittnesbörd. Bilden är tagen i en av paviljongerna på Sahlgrenska.

– Fotot bär vittne om något vi inte tror kan ha skett och ger en ny bild av historien, kommenterar Lisa Sputnes Mouwitz och pekar på hur en av de manliga patienterna spexande har bytt huvudbonad med en av sjuksköterskorna.

– De bryter faktiskt mot uniformsreglerna som var väldigt strikta. Samtidigt är det en familjär stämning i fotot. Det förklaras av att patienterna ofta tillbringade lång tid på sjukhus och att man som personal troligen fick en nära kontakt med dem.

 

Text: Katarina Hallingberg
Publicerad av: Redaktionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset