Så ska tillgängligheten till gynekologi öka

2016-01-04

17 000 kvinnor söker sig varje år till den gynekologiska akutmottagningen. Det innebär ofta lång väntan på vård. Från den 11 januari kommer många av dessa kvinnor istället få likvärdig hjälp för sina besvär inom Närhälsan eller på sin privata vårdcentral.

Specialistsjukvården för gynekologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och primärvården i göteborgsområdet har genom ett närmare samarbete tydliggjort vem som har ansvar för olika patienter beroende på deras behov av kompetens och övriga resurser.

Det innebär att från den 11 januari kommer de kvinnor med vissa gynekologiska besvär som söker hjälp på den gynekologiska akutmottagningen att istället bli hänvisade till Närhälsan eller till sin privata vårdcentral. Där kan de få möjlighet till likvärdig hjälp och slipper hamna i långa väntetider på gynekologiska akutmottagningen. Som i all akutsjukvård prioriteras de svårast sjuka framför mindre akuta tillstånd.

 

Corinne Pedroletti, sektionschef och överläkare inom gynekologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Corinne Pedroletti, sektionschef och överläkare inom gynekologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Vår uppgift är att ta hand om sjukare patienter i behov av sjukhusets alla resurser, säger Corinne Pedroletti, sektionschef och överläkare inom gynekologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Hon förklarar att förändringen egentligen inte innebär någon större skillnad för patienterna. När dessa patienter får en första bedömning på vårdcentralen kan läkaren vid behov skicka en remiss till specialistvård inom gynekologi för besök på akutmottagningen eller till den gynekologiska mottagningen.

Men i de fall då patienterna är osäkra om de ska söka vård direkt på den gynekologiska akutmottagningen eller inom primärvården kan de ringa till sjukvårdsrådgivningen på 1177.
– Där kan de få medicinsk rådgivning av en erfaren sjuksköterska och samtidigt få hjälp att boka akuta tider på vårdcentraler. Vi är glada över att 1177 Vårdguiden har möjlighet att hjälpa till med detta, säger Corinne Pedroletti.

Hon ser en klar vinst för alla patienter som är i behov av gynekologisk behandling genom att de blir hänvisade till rätt vårdinstans utifrån besvärens art och omfattning.  Patienterna kan därigenom söka vård i sitt närområde och bli snabbare omhändertagna.
– Det gör den gynekologiska vården mer lättillgänglig, menar hon.

Primärvårdscheferna för Närhälsan i Göteborg tycker att det tydliggörande i samarbetet som nu gjorts med specialistsjukvården för gynekologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är bra. Det behövs för att klargöra var patienterna i första hand ska söka vård vid vissa gynekologiska besvär. Alla vårdcentraler inom Närhälsan i Göteborgsområdet är beredda på att det kan bli en ökning av dessa patienter från årsskiftet.

– Det här är egentligen inga konstigheter, vi har redan nu ett uppdrag att ta hand om gyn-patienter i behov av primärvård. Att gränsdragningen nu blir tydligare mellan oss och slutenvården är bra och gör det förhoppningsvis på sikt lättare för patienterna att komma rätt från början, säger Gudny Sveinsdottir, en av tre primärvårdschefer för Närhälsan i Göteborgsområdet.