Hjältar för de allra minsta

2018-03-02

Avdelning 309 och 316 är neonatalavdelningar. Här vårdas de allra minsta. De som kommit till världen tidigare än planerat. Här är verksamheten igång dygnet runt för att de barn som är för tidigt födda ska få en så bra start på livet som möjligt. – Jag har världens bästa jobb, Maria Skogby, vårdenhetschef på avdelning 316.

Plötsligt bryts lugnet. En mamma ropar oroligt på hjälp. På bara några sekunder är det full intensitet i det lilla rummet. Flera undersköterskor och sjuksköterskor brådskar till för att se vad som står på. Det blöder från magen på det lilla barnet och varsamt lyfts det av personalen över från mammas famn till den intilliggande kuvösen. Någon säger att det lilla barnet är blekt.

– Vi larmar, säger någon

–  Ringer jourläkare, svarar en annan.

Efter bara ett par ögonblick kommer en läkare in i rummet.

–  Kan ni berätta vad som har hänt, säger läkaren.

En sjuksköterska berättar för läkaren vad som verkar vara problemet och sedan fortsätter arbetet i snabb takt. Snart har någon hämtat en påse blod och arbetet med att syresätta den lilla kroppen pågår för fullt. Det precisa lagarbetet går snabbt och är metodiskt. Hela tiden ges instruktioner som sedan bekräftas tillbaka. Efter en stund är läget för barnet stabiliserat och arbetet avstannar.

Det som just har hänt framför ögonen på en ganska medtagen reporter är dock inte på riktigt. Det hela har varit en övning, men trots det en väldigt realistisk sådan.

– Vi tränar såhär på avdelningen ofta. Vi går igenom vad som var bra och vad vi kan förbättra. Detta med ett fokus på teamet, säger Maria Skogby, vårdenhetschef på avdelning 316.

Övningar sker ofta på avdelning 316. Övningar sker ofta på avdelning 316.

Intensivvårdsavdelning neonatal 316 är den avdelning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som vårdar de allra minsta patienterna. Här tar man hand om de barn som är födda från vecka 22 -28 från hela regionen och större nyfödda som kräver intensivvård.

På avdelningen jobbar omkring 130 medarbetare med att se till så att patienterna ska få det så bra som möjligt och att deras föräldrar ska känns sig trygga. Ett sätt att göra detta är att de små patienterna och föräldrarna ska kunna knyta an hud mot hud.

– Målet är att alla barn ska vårdas hud mot hud, säger Maria Skogby.

Hud mot hud innebär att det nyfödda barnet ligger på bröstet hos någon av föräldrarna gärna tio timmar om dagen. Trots att de allra minsta ofta är uppkopplade till en massa utrustning är det inget hinder för att vårda hud mot hud.

Fyra våningar under avdelning 316 ligger avdelning 309. Hit kommer barnen när de inte längre behöver intensivvård men ännu inte är tillräckligt stora för att åka hem. Här vårdas även andra nyfödda som är sjuka men som inte är i behov av intensivvård. Sammanlagt har avdelningen 16 vårdplatser.

– Den understa gränsen för att de ska komma till oss direkt efter förlossningen är 32 veckor, säger Jessica Stenqvist, vårdenhetschef på avdelning 309.

De allra flesta barnen som vistas på avdelningen vårdas i så kallade familjerum. Det finns tolv sådana rum på avdelningen och där vårdas barnen av sina föräldrar med stöd av personalen

På avdelningen finns det även planer på att införa samvård, det innebär att mor och barn i behov av vård kommer kunna få vårdas tillsammans.

– En del av mödrarna kan vara lite sjuka, t.ex. allmän BB vård. Då är tanken att de ska kunna vårdas tillsammans med barnet, istället för att separera dem, säger Jessica Stenqvist.

För både avdelning 309 och 316 är kontinuerlig utbildning viktigt. Både för nya och gamla medarbetare.

– Vi har utbildningar varje torsdag där vi pratar om arbetet och försöker lära oss nya saker tillsammans, säger Jessica Stenqvist.

På intensivvårdsavdelning 316 jobbar man med att utbilda ny specialistpersonal löpande. Här har man 14 utbildningsplatser som sjuksköterskor från hela Västragötalandsregionen kan söka för att få utbildning inom neonatal intensivvård.

Jessica Stenqvist och Maria Skogby är vårdenhetschefer på avdelningarna 309 och 316. Jessica Stenqvist och Maria Skogby är vårdenhetschefer på avdelningarna 309 och 316.