Klart för invigning av konsten i BoiC

2017-11-08

I veckan är det invigning av den konstnärliga gestaltningen i BoiC, Bild och interventionscentrum på SU. Det mesta av konsten är för ögat, men det gäller också att öppna öronen. Och att se upp.

Brita Bahlenberg framför en del av verket Harens år av Kazuyo Nomura. Bild: Anders Berg Brita Bahlenberg framför en del av verket Harens år av Kazuyo Nomura. Bild: Anders Berg

Verksamheten i BoiC handlar ju till stor del om bilder. Det har också varit utgångpunkten för konsten i huset. Brita Bahlenberg, jobbar på Västfastigheters konstenhet och har varit projektledare för den konstnärliga gestaltningen.

– Redan 2011 blev jag inkopplad på detta. Då tillsattes en arbetsgrupp med uppdraget att se hur verksamheten i huset skulle kunna gestaltas, berättar hon när vi träffas dagen innan invigningen.

Hennes sex år med konsten i BoiC började med att man i arbetsgruppen bestämde var i huset det var lämpligt att placera de olika verken. Efter att ha utlyst en tävling fick man in hundratals olika intresseanmälningar, varav några sedan fick uppdrag att göra en presentation. Och sedan gavs uppdraget till åtta konstnärer.

Och nu är de flesta av verken på plats. Det är bara en del mindre detaljer som återstår att lösa.

Så, blev det som ni hade tänkt er?

– Ja. Jag tycker nog att det blev ännu bättre än vad man kunde föreställa sig, säger hon. Det är klart att alla inte tycker likadant och alla gillar inte allt. Så jag har lyssnat mycket, för det är viktigt att de som jobbar här ska trivas i miljön.

Konsten är placerad är placerad på så sätt att så många som möjligt ska kunna ta del av den, i väntrum, undersökningsalar och personalutrymmen.

I ljusgården finns delar av Materia Medica av Elisabeth Hermansson. Bild: Bert Leandersson I ljusgården finns delar av Materia Medica av Elisabeth Hermansson. Bild: Bert Leandersson

Det första och största verket möter besökaren redan i ljusgården i anslutning till sjukhusets huvudkorridor. Där finns delar av Elisabeth Henrikssons verk Materia Medica. Verket består av bilder i laminerat glas med motiv av medicinalväxter. Växterna kommer från Botaniska i Göteborg och har röntgats med mammografiteknik på SU.  

I gestaltningen har man också tagit fasta på att många av de patienter som kommer till BoiC befinner sig i ryggläge. För att även de ska kunna ta del av konsten har flera verk placerats i taken. I en del av de rum där patienterna ligger i sina sängar finns det till exempel bildskärmar där videoverk visas. Men det finns alltid möjligheten att själv välja om man vill titta eller inte.

Däremot är det svårt att undvika verket Himmel nedtagen av Åsa Stjerna om man har öronen öppna. Det är ett ljudverk som styrs av en meteorologisk mätstation på taket. Vind, sol, regn och temperatur återspeglas i en ljudslinga, som förändras beroende på vädret.

Drygt åtta miljoner har utsmyckningen kostat, vilket är en procent av den totala byggkostnaden för BoiC. Till detta kommer då också lös konst som inte köpts in specifikt för BoiC.

På videoskärmar i taket kan patienter ta del av Mare tranquillitatis, ett videoverk av Carolina Jonsson. Bild: Bert Leandersson. På videoskärmar i taket kan patienter ta del av Mare tranquillitatis, ett videoverk av Carolina Jonsson. Bild: Bert Leandersson.

 

Text: Anders Berg

Publicerad av: Redaktionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset