"KomHIT flykting" – unik satsning som underlättar i mötet med vården

2017-05-10

För många av dem som kommit till Sverige som flykting är mötet med vården inte alltid friktionsfritt. Språkliga hinder är bara ett av problemen. Det är här KomHit Flykting kommer in.

Det vi gör är något världsunikt. Och något som är väldigt bra för alla inblandade, säger projektledaren Ulrika Ferm.

Vården ska vara säker. Den ska upplevas som god och vara av god kvalitet. Och det ska gälla för alla patienter. I projektet har man tillsammans med personal från verksamheter inom sjukvård och tandvård tagit fram material som stöd för kommunikation med människor på flykt. Det är bildstödda samtalskartor, informationsfoldrar och fakta kring omvårdnadsfrågor. 

 Bildstöd som hjälp vid kommunikation finns på många håll. Men det som gör det här unikt är att vi utgått från de olika verksamheterna. Och utifrån deras specifika önskemål och behov jobbat fram materialet, säger Ulrika Ferm, docent och enhetschef för DART, kommunikations- och dataresurscenter vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som driver projektet tillsammans med Koncernstab kommunikation och externa relationer, VGR.

Specialanpassat bildstöd gör det enklare för flyktingar i mötet med vården Specialanpassat bildstöd gör det enklare för flyktingar i mötet med vården

Sammantaget har ett tiotal personer arbetat med projektet, allt från logopeder, datalingvister till språkvetare och sjuksköterska.

Bland de verksamheter som deltagit i projektet från Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan nämnas Normalförlossning, Barnkardiologi och Medicinmottagning barn. Under året tillkommer en del andra verksamheter som Barncancercentrum i Västra Sverige och Barn- och ungdomspsykiatrin vid SU.
Men KomHIT Flykting vill gärna se att ännu fler verksamheter deltar.

 Vi vet att det finns ett stort behov för kommunikationsstöd inom akutsjukvården och vuxenpsykiatrin. Så det är exempel på verksamheter som skulle kunna vinna på att delta i projektet, menar Ulrika Ferm.

Ulrika Ferm, projektledare för KomHIT Flykting Ulrika Ferm, projektledare för KomHIT Flykting

Hittills har man tagit fram material på tio olika språk, exempelvis sorani, albanska, pashto och tigrinja och allt är fritt använda. Urvalet av språk har gjorts med stöd av statistik från Migrationsverket. Arbetet med översättningarna har man gjort i samarbete med Tolkförmedling Väst.

Fram till årsskiftet drivs KomHIT Flykting som ett projekt. Men förhoppningen är att arbetet därefter ska kunna ingå i DART:s ordinarie verksamhet.

 Vi får väldigt mycket positiv respons på vårt arbete när vi i olika sammanhang är ute och informerar om KomHit Flykting, berättar Ulrika Ferm. Från VGR:s sida finns det önskemål om att materialet ska användas av vårdinrättningar i hela landet. Detta är en nationell resurs som SU är med utvecklar via DART. 

Mer information

Klicka här för att läsa mer på KomHIT Flykting:s nyligen lanserade webbplats

Jobbar du i en verksamhet som vill samarbeta med KomHIT Flykting?

Kontakta projektledaren Ulrika Ferm på telefon 031-342 08 04, mobil 0707-850210. Eller mejla E-postadress

Se instruktionsfilm om hur man jobbar med kommunikationsstöd i vården