Ny rapport från Socialstyrelsen visar: långa akutväntetider för SU

2018-02-15

En ny rapport från Socialstyrelsen visar att akutväntetiderna nationellt är för långa. Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) är inget undantag. Från SU:s sida har man redan sedan tidigare påbörjat åtgärder för att korta tiderna på akuten. – Vi har redan genomfört åtgärder för att korta väntetiderna, och ännu fler är på gång, säger Tobias Carlsson, chef på Akututvecklingscentrum på SU.

Socialstyrelsens rapport om väntetider i akutvården under perioden juni 2016 och maj 2017 har släppts. Den visar att akutväntetiderna på SU var sämre än det nationella genomsnittet. Tiden patienten måste vänta för att få sin första läkarbedömning visade sig också vara längst i landet på SU.

– Detta bekräftar en bekant bild. Perioden som Socialstyrelsens rapport redovisar var det en tuff period för oss, särskilt vintern 2016 var tuff. Sedan dess har vi dock vidtagit flera åtgärder som kommer att ge resultat i kommande rapporter, säger Tobias Carlson.

Tobias Carlsons Akututvecklingscentrum har arbetat med flera olika lösningar på problematiken med väntetider:

  • Fler patienter hänvisas till rätt vårdnivå, exempelvis jourmottagning inom Närhälsan.
  • Triagesystemet har effektiviserats och viss administration har förenklats vid intaget.
  • Särskilda team för att omhänderta enklare fall kortar tiderna för patienter med mindre vårdbehov, samtidigt som resurser frigörs för de som behöver mest vård.
  • En extra läkarförstärkning har införts i oktober mellan kl. 13 och 21 på vardagar, vilket ger nattpersonalen bättre förutsättningar. I januari stärktes läkarbemanningen ytterligare.
  • En fördelningsrutin har införts, vilket stärker patientsäkerhet och arbetsmiljö på akuten.
  • Ett särskilt akututvecklingscentrum har startats, som arbetar med utveckling, organisation och långsiktigt strategiska frågor för akutverksamheten på hela Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  • Man arbetar med att strukturera upp det inre arbetet på akutmottagningarna med team-arbete samt konceptet ”planstyrt arbete” som tydliggör patientens process på akutmottagningen.

Vår förhoppning är självklart att dessa åtgärder ska reflekteras i kommande rapporter från Socialstyrelsen, när siffrorna för idag kommer att redovisas. Redan nu ser vi en positiv trend, framför allt vad gäller akutmottagningen på Sahlgrenska sjukhuset, säger Tobias Carlson.

Tobias Carlson, chef på Akututvecklingscentrum Tobias Carlson, chef på Akututvecklingscentrum