Appen som räddar liv

2016-10-03

Nu kan du enkelt ladda ner en app i din telefon eller surfplatta som larmar när någon i din närhet drabbas av hjärtstopp. Den som deltar i livräddningen och har ett behov av stöd efteråt kan vända sig till HLR-centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Att omedelbart starta hjärtlungräddning samt att minska tiden till behandling med hjärtstartare i form av elektrisk chock (defibrillering) är den viktigaste faktorn för överlevnad vid hjärtstopp. Att omedelbart starta hjärtlungräddning samt att minska tiden till behandling med hjärtstartare i form av elektrisk chock (defibrillering) är den viktigaste faktorn för överlevnad vid hjärtstopp.

Funktionen, som är en del i ett forskningsprojekt, finns redan i Stockholms läns landsting. Nu är det Västra Götalandsregionen tur att ansluta sig, som andra regioner och landsting i Sverige.

– Vi hoppas mycket på det här projektet. Det finns en hel del att göra utanför sjukhuset för att rädda liv, säger Gunilla Edholm på Hjärt- och lungräddningscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Att omedelbart starta hjärtlungräddning samt att minska tiden till behandling med hjärtstartare i form av elektrisk chock (defibrillering) är den viktigaste faktorn för överlevnad. Överlevnadschanserna minskar med tio procent för varje minut utan behandling. Detta gör att allmänhet och anhöriga som oftast är på plats i samband med hjärtstoppet kanske är de som kan bidra med den viktigaste hjälpen.

Med hjälp av appen larmas livräddarna ut samtidigt som ambulansen och den nödställda därmed kan få hjälp utan onödig tidsfördröjning. 

– Livräddarna larmas alltså ut när någon ringt 112 om ett hjärtstopp och de larmas utöver de hjälpresurser som larmcentralen normalt skickar, berättar Åsa Högstedt, projektledare i VGR.

Att delta i hjärt- och lungräddning i ett skarpt läge, kan vara en traumatisk upplevelse för många. Därför har HLR-centrum inrättat en funktionsbrevlåda för livräddarna. Den som behöver stöd för att bearbeta upplevelsen eller har frågor som hon eller han önskar få svar på kan höra av sig hit.

– Om händelsen har inträffat i Göteborg är det jag som hör av mig till ”livräddaren”, och om det till exempel har hänt i Skaraborg är det någon därifrån som tar kontakt, säger Gunilla Edholm, på HLR-centrum i Göteborg.

Hur gör man för att registrera sig?

När du laddat ner appen via App Store eller Google Play kan du registrera dig som SMS-livräddare. Larmcentralen kommer då att kunna leta upp din position och larma ut dig till ett hjärtstopp i din närhet. Vid en larmsituation blir du ombedd att antingen ta dig direkt till platsen för hjärtstoppet och genomföra hjärt-lungräddning eller att ta dig till en hjärtstartare och ta med den till platsen för hjärtstoppet. Positionen för det aktuella hjärtstoppet och hjärtstartare visas på en karta, och du får en vägbeskrivning för hur du kan ta dig dit.  Utlarmningarna görs endast mellan klockan 07.00 och 23.00. 

– Det är också viktigt att veta att du alltid kan tacka nej till ett larm om du till exempel inte kan gå ifrån barnen eller liknande. Då kopplas du bort och får ingen mer information i det aktuella fallet, säger Åsa Högstedt.

Finns det några risker?

– Larmcentralen gör en bedömning om det är olämpligt att larma ut livräddare till platsen. Om platsen där den hjälpbehövande finns bedöms som osäker av någon anledning, larmar man inte ut frivilliga livräddare.

En annan fråga som ofta kommer upp är smittrisken vid hjärt-lungräddning. Det finns inget fall i världen rapporterat där en livräddare smittats. Använd mask om du känner dig obekväm.
Om du inte vill göra inblåsningar kan du göra enbart bröstkompressioner.

En automatisk hjärtstartare är självinstruerande och kan aldrig ge en strömstöt till en person som inte behöver den, alltså inte har hjärtstopp . Så en livräddare utsätter därför inte personen med hjärtstoppen för någon risk, snarare tvärtom.

Det är också bra att känna till att hjärtstartarna endast kan användas i utlarmningen om de är registrerade på www.hjartstartarregistret.se och därmed syns på kartorna. Ser du en hjärtstartare i verkliga livet och inte ser den på ”appen” så påminn ägaren om vikten av registrering. Om en hjärtstartare ska kunna användas vid SMS-livräddning, måste den vara registrerad på www.hjartstartarregistret.se.

Finns det något som speciella yrkeskategorier behöver känna till?

– Det är förstås viktigt att de medarbetare som möter livräddarna vet om att livräddarna kan dyka upp i samband med ett hjärtstopp. Vi måste ta väl hand om livräddarna, de gör detta frivilligt och kan hamna i situationer som upplevs både stressande och obehagliga.

Vad ska man tänka på innan man anmäler sig?

– Livräddaren ökar chanserna för den hjälpbehövande att överleva betydligt, men man måste vara medveten om att alla personer inte kommer att överleva – även om de har fått bästa tänkbara hjälp av en livräddare.

Önskar ni att några speciella grupper av medarbetare anmäler sig?

– Nej, alla kan göra nytta, och ju fler livräddare som finns ute i regionen - desto bättre! Tillsammans utgör vi en fantastisk resurs, vi är ju faktiskt över 50 000 anställda och väldigt många av oss har hjärt-lungräddningsutbildning.

 

 Publicerad av: Redaktionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset