Mobilt team för äldre i Majorna-Linné

2016-12-06

Målet är att vården för äldre ska bli tryggare och säkrare. Nu startar Sahlgrenska Universitetssjukhuset sitt första mobila team i stadsdelen Majorna-Linné.

Mobila teamet. Stefan Ideberg, sjuksköterska, Anna Hyltner, projektledare, Lotta Alkroth, sjuksköterska och Anna Grönvall, ST-läkare Mobila teamet. Stefan Ideberg, sjuksköterska, Anna Hyltner, projektledare, Lotta Alkroth, sjuksköterska och Anna Grönvall, ST-läkare

 Det kan handla om äldre som vårdats på sjukhus och är i behov av uppföljande medicinsk vård när de kommer hem. Eller om patienter som återkommer till akuten om och om igen för att de inte har fått den hjälp de behöver och inte känner sig trygga i bostaden. Förhoppningen är att det mobila teamet, som påbörjar sin projektverksamhet i december, ska överbrygga luckan som kan uppstå i vårdkedjan.

– Vi vill vara en länk mellan sjukvården, primärvården och den kommunala omsorgen, säger projektledaren Anna Hyltner.

Vad som väntar när bilen rullar ut från geriatriken på Mölndals sjukhus vet hon inte säkert än. Satsningen finansieras med projektpengar från regionen och det är första gången Sahlgrenska Universitetssjukhuset satsar på ett mobilt team som riktar sig mot äldre.

– Men uppdraget är tydligt och är en del i ambitionen med en ”sömlös” vård. Tanken är att patienterna inte ska uppleva några glapp i vårdkedjan, säger Anna Hyltner.

Teamet, som kommer att utgå från Mölndals sjukhus, bemannas av en läkare och två sjuksköterskor som kommer att besöka vårdtagarna i deras hem. Där ska de i princip kunna ge den vård som krävs, samt bedöma hur patienterna klarar sig i sin egen miljö. Många som skrivs ut från inneliggande vård kan snabbt försämras när de kommer hem, eftersom kontakten mellan sjukhusen, primärvården och den kommunala omsorgen inte alltid fungerar optimalt.

– Där hoppas vi kunna fungera som en brygga. Istället för att uppsöka akuten när man blir orolig ska patienten kunna ringa till oss, säger Anna Hyltner.

Just nu pågår planeringen som bäst inför starten. Det viktigaste är att göra en kartläggning av hur stort behov det finns i Majorna- Linné, plus att utrustning och arbetskläder ska köpas in. Inför nästa år räknar teamet med att kunna ta emot 25-30 patienter med olika vårdbehov. En del kanske kräver flera besök i veckan, medan andra upplever trygghet enbart genom vetskapen om att teamet finns.

– Tanken är också att den mobila hemsjukvårdsläkaren i Majorna-Linné ska kunna kontakta oss om någon av deras vårdtagare behöver komma till sjukhus. Då har vi möjlighet att ordna direktinläggning på en avdelning, eller att observera patienten under några dagar.

Stötta primärvården, öka kompetensen runt de äldre i stadsdelen, minska trycket på akutmottagningarna och kapa några vårddygn på sjukhusen – är andra mål. Plus att mobila teamet ska bli ett permanent inslag inom geriatriken när projekttiden är över.

– Vi hoppas förstås att idén ska sprida sig och att vi ska kunna strata mobila team i alla stadsdelar.

 

Publicerad av: Redaktionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset