"Nolltolerans mot sexuella trakasserier på SU"

2017-12-01

I dag har SU:s styrelse ställt sig bakom ett gemensamt uttalande om nolltolerans mot sexuella trakasserier. Budskapet från ledningen till medarbetare och patienter är tydligt: Vi vill veta!

I oktober 2017 blev hashtaggen #metoo viral och fick internationell spridning. Syftet är att uppmärksamma hur omfattande sexuella trakasserier är mot kvinnor. Kvinnor inom en rad branscher vittnar om trakasserier, kränkningar och övergrepp. Senast i dag har Svenska Dagbladet en artikel om uppropet bland läkare som omfattar över 10 000 kvinnliga läkare. Även bland sjuksköterskor pågår ett upprop, enligt uppgifter i media.

– Alla patienter har rätt att känna sig trygga i mötet med vården. Alla medarbetare har rätt att känna sig trygga på jobbet. Sexuella trakasserier ska inte förekomma på SU och vi arbetar systematiskt med frågan. Samtidigt är SU och sjukvården en spegling av samhället. Därför välkomnar jag #metoo, säger sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg.

Gemensamt uttalande på dagens styrelsemöte

I senaste medarbetarenkäten som kom i veckan svarade 2,5 procent av medarbetarna att de utsatts för sexuella trakasserier på jobbet. Trakasserier hanteras inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det finns rutiner och alla chefer får utbildning. Facket är en viktig medspelare i arbetet. För patienter finns rutiner för att hantera klagomål och kränkningar.

– Men planer räcker inte. Vi som ledning måste också vara tydliga och agera på ett sätt som visar att vi menar allvar, säger Ann-Marie Wennberg.

Vid dagens styrelsemöte samlades sig hela styrelsen bakom ett uttalande med budskapet ”nolltolerans mot sexuella trakasserier på SU”.