Nu flyttar ambulansbåten till Donsö

2015-10-01

Den 1 oktober flyttar ambulansbåten från Öckerö till sin nya hemmahamn på Donsö i södra skärgården. I och med den nya placeringen får båten en bättre utgångspunkt vid 90 procent av utryckningarna.

– Den här leder till snabbare insatstider, alltså den tid det tar från att ett larm mottas till att ambulanspersonal är på plats, säger Anna-Karin Juwél-Egeland, verksamhetschef för ambulanssjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse fattade 2012 beslut om att flytta utgångspunkten för den ambulansbåten till södra skärgården. Bakgrunden är att cirka 90 procent av de omkring 500 båtutryckningarna varje år sker till södra skärgården samtidigt som båten varit placerad på Öckerö i norra skärgården.

– Förutom bättre insatstider vid båtutryckningarna, slipper vi dagens samtidighetskonflikt mellan Öckeröambulansen och båten. I dag bemannas ambulansbåten av Öckerös ambulanspersonal, det gör att landambulansen står obemannad vid utryckningar med båten, konstaterar Anna-Karin Juwél-Egeland.

Ambulansstationen på Öckerö kommer även fortsättningsvis att vara bemannad med en ambulans dygnet om. Denna ambulansbesättning kommer dock inte att tjänstgöra på de nya båten utan i högre grad finnas tillgänglig för biluppdrag inom Öckerö kommun.

– Det här innebär att vi kommer att få en högre tillgänglighet av ambulanssjukvård i hela Göteborgs skärgård.

I och med det nya ambulansbåtsavtalet som gäller från och med den första oktober är det företaget Northern Offshore Services som efter upphandling tar över uppdraget att bedriva ambulanssjukvård i Göteborgs skärgård. Avtalet innebär att entreprenören står för medicinsk personal, skeppare och en ny båt.

– Den nya ambulansbåten är av en båtmodell med ambulans placerad på fördäck. Med ambulans ombord kan den utan fördröjning köra av båten, hämta patienten och sedan köra ombord igen vilket innebär färre om- och ilastningar.

Ritning på den nya ambulansbåten som kommer att sjösättas vid årsskiftet. Bild: Northern Offshore Services Ritning på den nya ambulansbåten som kommer att sjösättas vid årsskiftet. Bild: Northern Offshore Services

På grund av förseningar vid upphandlingen kommer den nya ambulansbåten att tas i bruk först vid årsskiftet och fram till dess använder företaget sin reservbåtslösning, som även den ingår i avtalet.

– Reservbåten har inte plats för ambulans utan de ambulanser som i dag finns placerade på öarna står kvar och används även fortsättningsvis. Dessa kommer också att användas för transport av medicinsk personal och patient vid helikopteruppdrag.

 

Publicerad av: Redaktionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset