Nu öppnar Centrum för Huntingtons sjukdom

2018-02-19

I dag invigs Centrum för Huntingtons sjukdom på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Med det nya centret vill man kunna ge patienter ett bättre och mer samlat omhändertagande och samtidigt sprida kunskap till andra vårdgivare.

Med det nya centret hoppas man kunna vara med och driva forskningen om sjukdomen framåt.

– Vi vill bidra till forskningen för att förbättra vården. Sedan vill vi också stå i startgroparna när det kommer ett botemedel, när forskningen når dit, säger Åsa Dahlén, enhetschef för Centrum för Huntingtons sjukdom.

Huntingtons sjukdom är en ärftlig sjukdom där såväl kognitiva och psykiatriska som motoriska förmågor påverkas.

Man kan i ett tidigt skede ta reda på om en person har anlag för sjukdomen eller inte men den debuterar vanligtvis först mellan 30 och 40 års ålder. I dagens läge finns inget sätt att bota sjukdomen. Den behandling som finns är av symtomlindrande karaktär genom medicin och hjälp av exempelvis fysioterapeut och logoped för de motoriska besvären.

– Sjukdomen kan utöver fysiska besvär orsaka psykiatriska besvär. Det är vanligt att närstående upplever en beteendeförändring hos patienten, säger Maria Kneider, överläkare i neurologi.

I Sverige är ca 1000 personer drabbade av sjukdomen varav ca 200 i Västra Götalandsregionen.

– Tidigare fanns ingen samlad hemvist för den här patientgruppen. Syftet med centrumet är ett förbättrat omhändertagande för patientgruppen och att fungera som kunskapsspridare för andra vårdgivare. I och med att patientgruppen är utspridd i hela regionen ska vi kunna fungera som ett stöd för de vårdgivare patienten möter, säger Åsa Dahlén, enhetschef för Centrum för Huntingtons sjukdom.