Ny handbok uppmuntrar till mer fysisk aktivitet som behandling

2017-04-28

Fysisk aktivitet kan vara minst lika viktigt som mediciner. Trots det används det inte i tillräcklig utsträckning som behandlingsmetod. Handboken FYSS ska uppmuntra hälso- och sjukvårdspersonal att använda mer fysisk aktivitet i behandlingen och föreslår rätt aktivitet till rätt diagnos.

Helen Sundberg är samordnare för Hälsofrämjande sjukhus på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Helen Sundberg är samordnare för Hälsofrämjande sjukhus på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Den tjocka boken på fysioterapeuten Helen Sundbergs bord rymmer 53 kapitel med olika sjukdomstillstånd. Här finns allt från hjärtsjukdomar och cancer till depressioner och beroendetillstånd. Totalt innehåller boken 34 olika diagnoser, med evidensbaserade rekommendationer för fysisk aktivitet och hur de ska anpassas för olika diagnoser.

Ett sätt att använda fysiskt aktivitet som behandlingsmetod är att skriva ut recept till patienten. En vanlig aktivitet som ofta skrivs ut på recept är raska promenader och styrketräning. Vid uppföljning kan man sedan anpassa receptet genom att öka tiden och intensiteten och även lägga till eller ändra aktiviteter.

– Man vet att följsamheten när det gäller fysisk aktivitet på recept är lika hög som vid förskrivningen av läkemedel, säger Helen Sundberg som är samordnare för Hälsofrämjande sjukhus på Sahlgrenska Universitetssjukhusets kvalitetsstrategiska avdelning.

En nyligen publicerad studie från primärvården i Göteborg visar att 83 procent av patienterna deltog i uppföljning sex månader efter att de fått receptet utskrivet och av dem hade 73 procent ökat sin fysiska aktivitetsnivå. Man kunde se goda effekter på flera riskfaktorer, vilket minskar risken att drabbas av exempelvis diabetes eller hjärt-och kärlsjukdomar. Generellt mådde patienterna bättre på alla plan.

– Men primärvården är bättre på att skriva ut recept på fysisk aktivitet än vad man är inom sjukhusen. Under förra året skrev vi ut omkring 1 400 recept på fysisk aktivitet, en siffra som vi vill ska öka till åtminstone 2000, säger Helen Sundberg.

Handboken FYSS ska förhoppningsvis kunna vara till hjälp för hälso- och sjukvårdspersonalen. Vid sidan om träningsrekommendationerna behandlas även begrepp och definitioner för till exempel bedömning och utvärdering av fysisk aktivitet samt metoder för individanpassning.

– Vi har beställt 60 exemplar av boken som ska delas ut till verksamheter inom SU. Förhoppningen är att sprida kunskap så att fysisk aktivitet används ännu mera i den medicinska behandlingen. Förhoppningsvis ökar även antalet förskrivningar, inom många områden borde fysisk aktivitet på recept vara en självklarhet, säger Helen Sundberg.