Nyfiken på modern ambulanssjukvård?

2015-09-30

Lördagen den 3 oktober kommer Sahlgrenska Universitetssjukhuset att låta allmänheten få en inblick i ambulanssjukvårdens vardag. På plats i Nordstan kommer våra ambulanssjuksköterskor och ambulanssjukvårdare att visa upp modern ambulanssjukvård.

– Ambulanssjukvården är första delen i vårdkedjan och patientens första möte med sjukvården. Vi vill visa vad den moderna ambulanssjukvården kan erbjuda patienten och vilka stora möjligheter som i dag finns för tidig bedömning och behandling. Med kvalificerad personal och utrustning är vi inte längre en transportorganisation, säger Carita Gelang, verksamhetsutvecklare inom ambulanssjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Lördagen den 3 oktober kommer flera av Sahlgrenska Universitetssjukhusets ambulanssjuksköterskor och ambulanssjukvårdare att befinna sig i Nordstan för att ge besökare en inblick i modern ambulanssjukvård. Lördagen den 3 oktober kommer flera av Sahlgrenska Universitetssjukhusets ambulanssjuksköterskor och ambulanssjukvårdare att befinna sig i Nordstan för att ge besökare en inblick i modern ambulanssjukvård.

Ambulanssjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ingår i ett forskningsprojekt och är först ut i världen med att använda den så kallade strokehjälmen. På plats i Nordstan kommer man att visa och förklara för besökarna hur den fungerar. Strokefinder, som den egentligen heter, kan användas för att undersöka patienter som misstänks ha drabbats av en stroke, redan i hemmet.

– Syftet är att man ska kunna avgöra om en patient drabbats av stroke på grund av blödning eller blodpropp. Om man vet att det rör sig om en blodpropp skulle man i framtiden kunna ge blodförtunnande behandling redan i ambulansen på väg till sjukhuset.

I Nordstan kommer även en krockad bil att stå parkerad. Tanken är att den ska ingå i ett scenario där ambulanssjuksköterskor och ambulanssjukvårdare visar hur man arbetar vid en trafikolycka. På plats finns också två ambulanser, en liggande sjuktransport och den så kallade bedömningsbilen. Bedömningsbilen bemannas av en ensam ambulanssjuksköterska som åker på uppdrag där det initialt inte finns ett uppenbart behov av ambulanstransport till sjukhuset.

– Det är ett nytt koncept inom ambulanssjukvården. Sahlgrenska Universitetssjukhuset var först ut med att införa detta för två år sedan och arbetssättet har sedan spridits över landet.

Deltar gör även Sahlgrenska Universitetssjukhusets HLR-centrum som är på plats för att instruera och låta besökare testa hjärt-lungräddning. Tillsammans med ambulanssjukvården kommer man att visa vad som händer om någon har drabbats av ett hjärtstillestånd.

På plats finns även representanter från bland annat strokevården och AmbuAlarm, Västra Götalandsregionens enhet för att styra, utveckla och följa upp prioritering och dirigering av ambulansuppdrag.

– Ambulanssjukvård är en bred verksamhet med många samverkansaktörer, både inom och utanför Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi utvecklar hela tiden nya samarbeten och nya arbetssätt för att våra patienter ska kunna få en så god vård som möjligt. Nu vill visa allmänheten hur vi arbetar och ge möjlighet att ställa frågor direkt till våra medarbetare.

 

Publicerad av: Redaktionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset