Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

App upptäcker tidiga tecken på psykisk ohälsa

MoodMapper (”sinnesstämningskartläggare”) är en mobilapplikation under utveckling som kan upptäcka tidiga varningstecken på psykiska skov hos patienter med bipolär diagnos och psykossjukdom för att förhindra eller mildra sjukdomsåterfall.

Bipolär sjukdom präglas av kraftiga förskjutningar i stämningsläge som kommer i skov. Även vid långvarig psykossjukdom, som också kallas schizofreni, förkommer i allmänhet episoder av återinsjuknande och däremellan lugnare perioder.

–  Varje möjlighet att upptäcka tidiga tecken på ett nytt skov är av avgörande betydelse för alla inblandade parter, säger Ulla Karilampi. Varje skov eller sjukdomsåterfall där patienten behöver läggas in innebär ofta ett stort lidande för patienten. Ett digitalt verktyg som kan minska insjuknandet och därmed inläggning och lidande ser vi skulle innebära en stor vinst för både patienten, de närstående och vården.

Ulla Karilampi, är psykolog och forskare vid Psykiatri Psykos leder tillsammans med Martin Westerling, psykolog samt forsknings- och utvecklingsledare vid det finländska företaget Aido Heathcare, arbetet med att ta fram mobilappen som ska kunna upptäcka och larma vid tecken på psykiska skov. Ulla forskar på hur psykiska skov kan förhindras utifrån digitala beteendemönster hos patienten. Martin och hans arbetsgivare Aido forskar på hur IT kan hjälpa patienter att ta sina mediciner korrekt med hjälp av en smart pillerdosett.

 

Patientens mobilanvändning viktig indikator på psykisk hälsa

Mobilappen, som kallas MoodMapper, samlar in data genom mobilens inbyggda sensorer. Användaren behöver inte göra någonting, bara ge sitt medgivande och sedan mäter appen de aktiva värdena i mobilen. Förändringar i mobilanvändningsmönstret rapporteras automatiskt och trådlöst till vårdgivaren.

–  Tanken är att MoodMapper ska fungera som ett komplement till vården och att rapporterna kan hjälpa vårdgivare att se tidiga tecken på förändringar i patientens livsmönster. Tesen är att en patients mobilanvändningsmönster påverkas av hens psykiska mående, säger Ulla Karilampi.

MoodMapper tittar inte på vad patienten gör på mobilen utan på hur mycket och ofta hen använder mobilen.

MoodMapper kommer i första steget att testas på personer med psykos eller bipolär sjukdom och på människor som vårdas i rättspsykiatrisk öppenvård.

På den svenska och finska marknaden samt inom psykosvården är appen idag unik.På kunglig lista över projekt i världsklass

– Projektet är så unikt, säger Ulla Karilampi, att det hamnat på svenska Kungliga ingenjörsvetenskapsakademins (IVA) lista över 2019 års 100 mest innovativa projekt i Sverige med en potential i världsklass. MoodMapper är också det enda projektet från Sahlgrenska på IVA:s 100-lista.

Appen måste genomgå patientnära klinisk forskning innan den blir tillgänglig för patienter och vårdgivare inom psykiatrin.  

– Här ger vårt svensk-finska samarbete ett betydligt större patientunderlag att forska på, säger Martin Westerling.

 

Stöd från regionala Innovationsfonden

Projektet erhöll stöd från regionala Innovationsfonden 2017-2018. Läs mer om fonden och deras pågående utlysning här: https://www.vgregion.se/ov/innovationsplattformen/varden/innovationsfonden/

Text och foto: Oskar Brandt, informatör vid Psykiatrisk Utredningsmottagning, Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Senast uppdaterad: 2020-02-27 12:37