Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Extra forskningspengar tack vare toppbetyg i Vetenskapsrådets utvärdering

Sjuksköterska mäter blodtryck på patienten

20 miljoner extra i år från staten till forskning, så kallade ALF-medel. Det är belöningen för att Västra Götaland fick högsta betyg för klinisk forskning i Vetenskapsrådets utvärdering i våras.

Det var i mars förra året som Vetenskapsrådet släppte sin rapport från utvärderingen av klinisk forskning vid de landsting och universitet som omfattas av ALF-avtal med regeringen. ALF står för Avtal om läkarutbildning och forskning och reglerar statens ersättning till sju landsting i Sverige.

I utvärderingen fick Västra Götalandsregionen överlag mycket goda omdömen. Med högsta betyg i två av tre kategorier fick Västra Götaland utvärderingens bästa totalpoäng, vilket nu lett till att ALF-medlen ökar.

– Det goda resultatet i utvärderingen ger oss ett tillskott på 20 miljoner kronor, vilket vi är mycket glada över. Vi har länge haft en god tilldelning av ALF-medel, närmare en halv miljard per år, och vi är mycket nöjda över att vi inte bara fått behålla denna nivå, utan dessutom kunnat höja den något, kommenterar Lars Grip, driektör för FoUUI - forskning, utveckling, utbildnings och innovation - vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  

Han fortsätter:
– Det extra tillskottet kan vi framförallt tacka våra utomordentligt duktiga kliniska forskare för och också ett resultat av det arbete vi gör med hjälp av ALF-medel för att stärka den kliniska forskningen och forskarnas villkor.

Henrik Hagberg, prodekan vid Sahlgrenska akademin, poängterar att de nya satsningar universitetet och regionen nu gör gemensamt inte är dramatiska:

– Man kan säga att vi täpper till de hål som Vetenskapsrådets utvärdering pekade på. Vi föll väldigt väl ut i utvärderingen och vi vill inte genomföra för stora förändringar. Vi väljer att satsa på områden där både Vetenskapsrådet och Socialstyrelsen i rapporter pekat på utvecklingspotential, för att på så vis kunna stå ännu starkare i de utvärderingar som kommer i framtiden.

ALF-medlen är ryggraden för samverkan mellan region, universitetssjukhus och medicinska fakulteter. Pengarna används i huvudsak till klinisk forskning och även i mindre grad till utbildning.

I Västra Götaland finns ett mycket gott samförstånd mellan regionen och universitetet om hur ALF-medlen bäst ska användas. Efter beredning i samverkansorganen är det klart att de 20 extra miljonerna ska användas inom tre områden, som lyftes fram i vårens utvärdering. Dessa är:

* Klinisk behandlingsforskning Stöd till kliniska forskare som vill genomföra viktiga randomiserade, kontrollerade studier eller behandlingsstudier. Studierna kan bland annat handla om om förutsättningar för att exempelvis kunna införa nya behandlingar som forskats fram i andra länder än i Sverige.

* Doktorander och postdoktorer inom andra förvaltningar än SU, särskilt primärvård Satsningen skapas särskilt med primärvården i åtanke, eftersom utredningen från Vetenskapsrådet pekade på primärvården som ett område där den kliniska forskningen behöver stärkas. Utlysningen kommer vara öppen för medarbetare även inom andra förvaltningar än SU inom regionen, exempelvis regionala sjukhus.

* Stöd till forskare som har en annan grundprofession än läkare. Personer i andra hälsovetenskapliga professioner som lyckats få projektbidrag med ALF-medel ska genom denna satsning också kunna få möjlighet till kombinationstjänstebidrag. Även ALF-tjänster på doktorandnivå och för disputerade forskare som inte är läkare ska införas.

Text: Elin Lindström Claessen
Foto: Eng Foto

 

Kommentera
Max 800 tecken.

Senast uppdaterad: 2019-02-07 10:14