Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Experten svarar - stress och utmattning

Stressad kvinna tittar ut genom ett fönster

Stress och utbrändhet har varit ett hett ämne den senaste tiden. Aldrig tidigare har så många varit sjuka av stress och unga kvinnor står för den största ökningen. Vi bad våra följare på Instagram skicka in frågor till vår expert, Kerstin Lundqvist, överläkare i psykiatri, och hennes kollegor på Psykiatrimottagning utmattningssyndrom. Här delar vi med oss av frågorna och svaren.

Vad blir de flesta stressade över? Jobbet, hemmet eller något annat?

– Många blir stressade över att arbeta och sköta hem och familj samtidigt. Många har också höga förväntningar att leva upp till, dels utifrån men också på sig själva.

 

Vad är typiska tecken på utbrändhet?

– En enorm trötthet som inte går att vila bort. Problem med minne och koncentration och problem med sömnen. Många får också ångest och depression, och fysiska besvär som muskelspänning, magproblem och yrsel.

 

Hur tänker du kring vår ständiga närvaro på sociala medier/mobil?

– Ständig närvaro på sociala medier kan vara väldigt stressande. Det finns en koppling mellan skärmtid och stress, ångest, depression och sömnbesvär.

 

Var ska man vända sig om man drabbats och behöver hjälp?

– I första hand till din vårdcentral. De ska kunna hjälpa till med bedömning, om du behöver sjukskrivas och eventuell behandling. Det kan vara hjälp med sömn och stresshantering och eventuell medicinering om det finns behov.

 

Vad är egentligen farligast, fysiskt eller psykiskt stressiga jobb?

– Vi är alla olika och hur vi drabbas av stress är individuellt. Men både fysisk och psykisk stress kan vara belastande.

 

Vad kan man göra för småsaker i vardagen som minskar eller underlättar stress?

– Gör en sak i sänder. Fokusera på det du gör. Ta pauser. Sänk kraven på perfektion. Se till att få utrymme för fysisk aktivitet. Det finns en tid för allt, men inte alltid. Hitta en balans mellan dina och andras behov. Tänk som på flyget: se till att du själv får luft innan du hjälper dem intill.

 

Vad kan man göra om man har varit sjuk en längre tid men inte känner att man blir bättre?

– Om man har fått den hjälp vårdcentralen kan erbjuda kan man be om remiss till någon verksamhet som arbetar med utmattning. Inom primärvården finns speciella rehabmottagningar och så kallade multimodala team.

 

Är det vanligt att få bakslag när man kommit tillbaka från en utbrändhet?

– Det är vanligt att man överskattar sin förmåga när man börjar tillfriskna. Tillfrisknandet går i vågor och man måste lära sig sina begränsningar och hitta rätt balans.

 

Har ni en arbetsplan för de som blir utbrända på jobbet?

– Ja. Vår mottagning vänder sig i första hand till dem som drabbats av arbetsrelaterad stress, där primärvården uttömt sina resurser och sjukskrivning på 100% varat mer än ett år. Vår mottagning erbjuder gruppbaserad behandling i 37 veckor med fysioterapi, arbetsterapi och psykologsamtal. Efter det förbereder vi för arbetsåtergång med rehabkoordinatorer i samråd med läkare, försäkringskassa, arbetsgivare och/eller arbetsförmedling. Ibland kan vi erbjuda individuellt anpassad arbetsrehabilitering där vi samarbetar med hunddagis och liknande.

 

Vad borde den största satsningen vara för att förebygga den psykiska ohälsan enligt er?

– Det är dels en fråga om jämställdhet, vi ser en tydlig överrepresentation av kvinnor. Här har vi mycket som behöver förändras. Allt fler yngre drabbas också. Vad har stora barngrupper i förskola/skola för betydelse? Vad har vår moderna livsstil för betydelse?

Är det rimligt att ha som målsättning att alla ska jobba heltid? Arbetsgivare måste lyssna på sin personal och fånga upp signaler av stress och åtgärda arbetsmiljön så att den blir hållbar. Den enskilde måste ta hand om sig själv och ta den egna hälsan på allvar. Ha inte för höga krav på dig själv. Du vet bäst vad du behöver och vad som är stressande för just dig. Lyssna på din kropp, överskrid inte dina gränser. Se till att du får tid för vila och återhämtning. Tänk på vilodagen. Och på dig själv.


Senast uppdaterad: 2019-08-27 12:50