Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

God krisberedskap men låg uthållighet över tid

Vårdpersonal

12 april 2018 genomfördes katastrofövningen Liv i samverkan mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Försvarsmakten. En av de största katastrofövningarna som genomförts på ett svenskt sjukhus. Nu är slutrapporten från övningen klar.

- Syftet med övningen var att stresstesta sjukhusets beredskap till vår maximala kapacitet för att hitta våra begränsningar. Det lyckades vi med och vi hittade flera saker vi behöver åtgärda på kort och lång sikt, säger Hans Lönroth, övningsledare och områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Bristerna ligger framför allt i sjukhusets beredskapslager.

- Vi har kapacitet att ta hand om ett stort antal skadade på kort sikt, men vi brister i vår uthållighet vad gäller framför allt läkemedel, materiel och instrument. Det vi däremot har gott om är kompetens och vi ser inga problem med personaltillgången, vi har väldigt engagerad personal, säger Hans Lönroth.

Just nu pågår en dialog tillsammans med Försvarsmedicincentrum kring hur man i samverkan kan upprätta ett gemensamt beredskapslager. Ett sådant samarbete skulle höja sjukhuset krisberedskap genom ökad uthållighet.

Alternativa kommunikationssystem, förbättrade journalrutiner och en översikt av vårdkedjan från prehospitalt omhändertagande till slutenvård är andra punkter sjukhuset jobbar på att förbättra.

Katastrofövningen Liv som koncept kommer att fortsätta på andra sjukhus i Västra Götalandsregionen.

- Målsättningen är att genom dessa övningar skapa ett koncept för hela Västra Götalandsregionen. Då kan sjukhusen återkommande öva sårbarhetsfunktioner som till exempel kommunikation eller läkemedel på ett mer strukturerat sätt, säger Hans Lönroth.


Senast uppdaterad: 2019-04-12 10:07