Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kortare besök på akuten och färre inläggningar fick Kvalitetspriset 2019

Vinnarna av Kvalitetspriset 2019

Besöken på Östras akut har blivit drygt en timme kortare och färre behöver läggas in på sjukhuset. Flera olika insatser har lett till förbättringar både för patienten och arbetsmiljön -  men också till Sahlgrenska Universitetssjukhusets Kvalitetspris 2019.

Bakom det målmedvetna och breda förbättringsarbetet står verksamheten Medicin, geriatrik och akutmottagning på Östra sjukhuset. På sjukhusets Kvalitetsdagar presenterade de sitt arbete som syftat till att få ner antalet patienter som läggs in genom att se till att det är rätt patienter som läggs in, alltså de som verkligen behöver ligga inne på sjukhus.

-  Många patienter kan vi vårda bättre i hemmet, med vissa insatser och i samarbete med primärvård och kommun, säger David Gembäck, biträdande verksamhetschef, och fortsätter: 

-  Kan vi undvika sjukhusvård är det en vinst för patienten men också samhällsekonomiskt. Vi vet också från forskningen att för många patienter på avdelningarna leder till ökade vårdskador, försämrad arbetsmiljö och fler korttidssjukskrivningar.

Flera insatser har gjorts med ett personcentrerat arbetssätt och genom att förbättra in- och utskrivningsprocessen.

Många av patienterna kommer via akutmottagningen, där Emma Lukic är sektionschef. Hon berättar ett nytt arbetssätt med primärbedömning, där hela teamet inklusive en erfaren och beslutskompetent läkare träffar patienten snabbt för en första bedömning. Här kan patienter som kommit fel direkt hänvisas, till exempel till närakuten. För andra görs en plan för undersökningar och provtagningar som en mindre erfaren kollega kan slutföra.

- Förutom det uppenbara att väntetiden till läkare minskat har det hjälpt till att korta den totala vistelsetiden på akuten, från 3 timmar och 21 minuter till 2 timmar och 8 min. Och trots att fler söker vård på akuten lägger vi in färre patienter, konstaterar Emma Lukic.

En annan viktig funktion är omsorgskoordinatorerna, särskilt utsedda sjuksköterskor som tar hand om patienter som söker vård på akuten men som inte har ett medicinskt utan ett omvårdnadsbehov. Tidigare lades de patienterna in för en vårdplanering i flera dagar. Idag kan de, genom sjukhusets kommunikation med primärvård och kommun, återvända hem. Man har även upprättat fem sängplatser på akuten där patienter kan få övernatta i väntan på kommunens agerande.

För de patienter som ska läggas in på avdelning startas planeringen för hemgång direkt, berättar Anna Gyberg, verksamhetsutvecklare.

-  Vi blir successivt bättre på att använda ett personcentrerat arbetssätt där läkaren kommer överens med patienten om ett preliminärt utskrivningsdatum. Det gör att patienten blir delaktig och kan börja fundera på vilken hjälp som kan behövas vid hemgång, säger hon.

Varje avdelning har också en samordnare som svarar för att kommunikationen flyter på med kommun och primärvård och alltfler vårdplaneringar – idag uppskattningsvis 70 procent – sker via skype. Det gör det lättare att hitta mötestider och att fler, främst närstående, kan delta.

Här kommer också det mobila öppenvårdsteamet in. De senaste åren har fyra team, med sjuksköterska och läkare, startat inom SU, varav två på Östra sjukhuset. Om en patient som skrivs ut behöver en snabbare uppföljning hemma än vad primärvården kan klara av kan det mobila öppenvårdsteamet göra ett besök hemma hos patienten.

- Vissa patienter som kommer till akuten behöver kanske inte ens läggas in om öppenvårdsteamet gör ett besök dagen efter, säger David Gembäck.

Det nyaste är ett samarbete mellan ambulansjukvården där läkarna i det mobila öppenvårdsteamet konsulteras av ambulanspersonal som kommer för att hämta en patient på äldre- eller korttidsboende.  

-  Med ett besök av det mobila öppenvårdsteamet kan personen många gånger klara sig och får vara kvar i en miljö där hon eller han känner sig trygg, säger David Gembäck.

Resultatet, som nu belönats med sjukhusets Kvalitetspris 2019, är förutom rejält kortad vistelsetid på akuten att färre patienter läggs in och att andelen patienter som fått en vårdplan inom 24 timmar från inskrivningen ökat från 32 till 75 procent. Insatserna från mobila öppenvårdsteamet och omsorgskoordinatorerna har lett till att färre behöver läggas in.

-  Vi har inte riktigt nått vårt mål men vi ser en trend, tack vare alla medarbetares insatser, är vinnarnas positiva slutsats. 

Juryns motiveringen:
Verksamheten har med en tydlig strategi, uthållighet och personcentrerat arbetssätt förbättrat vårdkedjan, både inom sjukhuset och i samarbete med andra vårdgivare. Genom systematiskt och multidisciplinärt arbete har ett hållbart resultat uppnåtts inom flera områden, till exempel kortare vistelsetid på akuten, färre patienter som läggs in och  färre återinläggningar. Detta har sänkt både beläggningsgrd och behov av slutenvårdsplatser.

Om Sahlgrenska Universitetssjukhusets Kvalitetspris
Kvalitetspriset delas ut en gång per år, under sjukhusets Kvalitetsdagar , i år 7-8 maj. Nio arbeten av ett drygt 80 -tal inskickade abstracts, har nominerats. I år delades två hederspriser ut - till Psykiatri Affektiva och Barnhjärtcentrum.

På bilden: Vinnartrion Anna Gyberg, Emma Lukic och David Gembäck från verksamhet Medicin, geriatrik och akutmottagning, Östra

 

 


Senast uppdaterad: 2019-05-09 09:27