Kraftsamling mot överbeläggningar på sjukhuset

En sjukhusmedarbetare transporterar en patient i sjukhussäng i en korridor

Just nu har Sahlgrenska Universitetssjukhuset drygt 100 utskrivningsklara patienter som ligger kvar på sjukhuset eftersom kommunen inte har plats för dem. Nu jobbar även kommunen stenhårt för att ta hem sina äldre.

Västra Götalandsregionen har den högsta andelen utskrivningsbara patienter kvar på sjukhus i hela landet, enligt statistik från SKL. Dessa patienter är kvar på sjukhus i väntan på att tas emot av kommunernaJust nu är situationen extra ansträngd, med drygt 100 utskrivningsklara patienter som inte har någonstans att ta vägen.

– Det är verkligen beklagligt att de här patienterna hamnar i kläm. De behöver en annan vård än den de kan få här på sjukhuset. Den här situationen är varken bra för patienterna eller medarbetarna, säger jourhavande sjukhusdirektör Ian Milsom.

Anette Johannesson arbetar på stadsledningskontoret och har ett samordningsansvar för äldre- och hälso- och sjukvårdsfrågor i Göteborgs Stad. En gammal person kan efter sin sjukhusvistelse behöva komma till äldreboende, korttidsboende eller få hemtjänst. Just nu är det brist på alla typer av omsorgsplatser i kommunen. I fredags deltog hon i ett möte med företrädare för Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att nå en lösning på frågan. Sedan dess har kommunen jobbat intensivt med att få fram boendeformer för de äldre, för att frigöra vårdplatser på sjukhuset.

– De äldre ska absolut inte ligga på sjukhus när de är utskrivningsklara. Jag lovar att vi gör vårt allra bästa för att ta hem dem. Det är verkligen prio ett för oss. Just nu ser vi över hur vi kan arbeta för att fler äldre ska kunna lämna sjukhusen. Det kan handla om att göra fler platser tillgängliga genom använda permanenta platser som korttidsplatser, möjliggöra en hemgång genom ökad bemanning, vi överväger alla möjligheter. Jag hoppas att vi kan se konsekvenser av det redan nu i början av veckan, säger Anette Johannesson.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs Stad jobbar aktivt med att lösa situationen och förbättra samarbetet kring de utskrivningsbara patienterna.


Senast uppdaterad: 2019-01-31 10:30