Sahlgrenska Universitetssjukhuset läkarbil ger blod direkt på olycksplatsen

Många påsar med O-negativt blod ligger på ett vitt blod
Fotograf: Katja Kircher Photography AB

Sahlgrenska Universitetssjukhusets läkarbil är nu utrustad med blod och plasma som gör det möjligt att ge patienten transfusioner direkt på en olycksplats, eller vid andra livshotande tillstånd där någon förlorat mycket blod.

Detta är något som tidigare bara varit möjligt i vissa ambulanshelikoptrar i landet, bland annat den i Västra Götalandsregionen. Satsningen bygger på ett samarbete mellan Ambulansen och Transfusionsmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Bilen finns tillgänglig att larmas ut tillsammans med ambulans, exempelvis vid larm där en patient har förlorat mycket blod.

– Det kan till exempel vara vid stora trafikolyckor, skottskador, knivdåd och arbetsplatsolyckor men även vid andra allvarliga livshotande blödningar. När patienten förlorar mycket blod och är i ett livshotande tillstånd kan vi börja ersätta blodet direkt på plats, tidigare har detta varit möjligt endast på sjukhus och i vissa ambulanshelikoptrar i landet, bland annat den i Västra Götalandsregionen, säger Joakim Johnson, ambulansöverläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läkarbilen bemannas av en specialistläkare i anestesi och intensivvård, samt en erfaren specialistsjuksköterska. Transfusionsmedicin ansvarar för kvalitetskontroller och temperaturövervakning av förvaringsboxen som blodet transporteras i. Ambulansen och Transfusionsmedicin har planerat för samarbetet sedan 2017 och har gemensamt utbildat personal och testat rutiner inför starten som skedde i juni. Flera patienter har redan fått transfusioner direkt på olycksplatsen.

– Ambulanssjukvården blir allt mer avancerad och detta samarbete är ett exempel på hur vi kan ge avancerad vård till patienten direkt på plats och under transport till sjukhus, säger Joakim Johnson.

Lena Lyxe, överläkare och medicinskt ansvarig läkare på Transfusionsmedicin på Sahlgrenska håller med.

– Akutsjukvården är en viktig del av Transfusionsmedicins uppdrag och om vi kan bidra till ett förbättrat patientomhändertagande är vi förstås mycket glada, säger hon.  


Senast uppdaterad: 2019-01-31 10:30