Ny teknik ger snabbare vård vid misstänkta hudförändringar

Läkare undersöker misstänkta hudförändringar

Sedan början av året skickar Närhälsans vårdcentraler bildremisser på misstänkta hudförändringar till Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det ökar förutsättningarna att upptäcka elakartade tumörer i god tid och patienter får snabbare tillgång till specialistvård.

I början av året inrättade Västra Götalandsregionen en ny rutin som innebär att samtliga Närhälsans vårdcentraler skickar bildremisser på misstänkta tumörer och hudförändringar till regionens hudmottagningar. Bildremisserna bedöms av specialistläkare som i många fall kan ställa diagnos och bedöma nästa steg i behandlingsprocessen utan att patienten behöver besöka mottagningen.

- För patientens del innebär det att man direkt kan bokas in på operation eller att läkaren bedömer att vårdcentralen kan fortsätta behandling. Det är en enorm fördel för patienten att inte behöva vänta på att besöka sjukhuset för att göra en undersökning och ändå få så snabb bedömning av en specialiserad hudläkare, säger Helena Gustafsson, verksamhetschef för hud- och könsmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Skillnaden mot tidigare remisser är att distriktsläkare nu ska skicka en textremiss kompletterat med bilder. Remissen består dels av standardiserad information om bland annat hur stor hudförändringen är, hur länge den har funnits och var den sitter. Till det bifogas vanliga foton och ett dermatoskopiskt foto. 

- Det är väldigt svårt att med ord beskriva den hudförändring läkaren ser framför sig, i detta fall säger verkligen en bild mer än tusen ord. Tack vare den nya tekniken kan vi med god säkerhet diagnosticera förändringar, prioritera patienterna och plocka ut klart misstänkta hudtumörer som kan kallas direkt till operation. Det hade vi inte kunnat göra med hjälp av bara text på ett papper, säger Eva Johansson Backman, specialistläkare på hud- och könsmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Sedan införandet i början av året ses nu resultat i form av kortare ledtider och att fler patienter snabbare får en bedömning av specialistläkare. Antalet bildremissvar som ersatt ett förstabesök på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har successivt ökat från 15 stycken i januari i år till 358 stycken i maj från samtliga Närhälsans vårdcentraler i sjukhusets upptagningsområde. Med bildremisser kan läkare göra tio bedömningar per timme istället för två till tre fysiska patientbesök.

- Många patienter får mycket kortare tid från diagnos till behandling när de inte behöver komma till oss för att få en visuell bedömning av sin hudförändring. Det är en fantastisk ökning som gagnar våra patienter. Korta ledtider är framför allt viktigt vid hudförändringar som till exempel maligna melanom. Samtidigt kan vi via bilderna direkt komma med lugnande besked om det är en ofarlig hudförändring, säger Eva Johansson Backman.


Senast uppdaterad: 2019-01-31 10:30