Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bra start för sprututbytesmottagningen

Invigning

Hallå där, Panos Vasilakis, vårdenhetschef på sprututbytesmottagningen på Östra sjukhuset i Göteborg som precis flyttat in i sina ordinarie lokaler.

Ni öppnade sprututbytesmottagningen i december. Nu ett halvår efteråt, hur har det gått?
– Det har gått över förväntan, vi har idag 228 inskrivna patienter i programmet och tror att vi har nått en stor del av målgruppen. Utöver byten av verktyg har vi kunnat erbjuda somatisk vård gällande infektioner till ett flertal patienter. Genom tätt samarbete med beroendekliniken har vi kunnat hänvisa patienter till beroendeläkare med snabbt omhändertagande. Några patienter har även fått träffa barnmorska eller kurator. 

Vilka reaktioner får ni från patienterna?
– De är positivt inställda till verksamheten och tacksamma för att vi har kommit igång. Just nu gör vi en enkät för att mäta patientnöjdheten, sammanställningen kommer om någon vecka.

Vilka är det som besöker mottagningen?
– Patienter med intravenöst missbruk av olika slag. Det är ett blandat klientel och det är svårt att dra generella slutsatser. Men man kan grovt säga att det är framförallt manliga patienter i ålder 30-39 år som besöker oss. Ungefär en fjärdedel av patienterna är kvinnor.  

Äntligen flyttar ni in i era permanenta lokaler, efter att ha tillbringat de första månaderna i en tillfällig byggnad. Vad betyder det för er verksamhet?
– De nya lokalerna ger oss betydligt större möjlighet att behandla flera patienter samtidigt och hjälpa varje enskild individ bättre när de gör sitt besök. Flera yrkesgrupper kan arbeta samtidigt då det finns tillgängliga lokaler för alla. Det blir lättare för personalen att känna sig som ett team kring patienten och utnyttja kompetensen mer effektivt för patientens bästa. Vi tror också att placeringen av våra nya lokaler är bättre för patienterna av tillgänglighetsskäl både vid ankomst till sjukhuset men även när man ska ta sig därifrån efter besöket, säger Panos Vasilakis.

 

Bild: Till vänster, Panos Vasilakis, vårdenhetschef sprututbytesmottagningen invigningstalar. Till höger, områdeschef Boel Mörck klipper bandet till de nya lokalerna.


Senast uppdaterad: 2019-05-07 13:27