Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sjukhuset tog emot fler patienter än någonsin 2018 – ekonomiska resultatet blev -214 miljoner kronor

SU

Sahlgrenska Universitetssjukhusets resultat för 2018 blev -214 miljoner kronor, vilket motsvarade -1,2 procent av omsättningen. Sjukhusets styrelse fattade idag beslut om årsrapporten, som beskriver en stark medicinsk utveckling – och stora utmaningar. "Jämfört med 2017 har det ekonomiska resultatet förbättrats med över 100 miljoner kronor", säger tf ekonomidirektör Anders Glansén.

Fler patienter sökte vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2018 än tidigare år och sjukhuset har också tagit emot och behandlat fler patienter än planerat och budgeterat. Antalet besök till akutmottagningarna var närmare 8000 fler än under föregående år. De samlade vårdinsatserna – vårdproduktionen – låg 3,4 procent över den nivå som beställts i vårdöverenskommelsen för 2018.

Samtidigt har sjukhuset kortat ledtiderna på akutmottagningarna och antalet patienter som väntat mer än 90 dagar på att träffa en specialist har minskat jämfört med förra året. Tillgängligheten till behandling och operation har däremot inte förbättrats under året.

De största utmaningarna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset under året har varit:

  • att i tillräcklig omfattning bemanna operationsavdelningar och en del vårdavdelningar för att kunna vårda fler patienter, och förbättra arbetsmiljön. Även om sjukhuset som helhet varit restriktivt med anställningar, har många verksamheter arbetat intensivt för att rekrytera rätt kompetens och ersättningsrekrytera.
  • att nå en verksamhet och ekonomi i balans. Sjukhusets resultat för helåret är -214 mnkr, motsvarande -1,2 procent av omsättningen.
  • att öka tillgängligheten och korta vårdköerna.
  • ökade läkemedelskostnader. Sjukhuset redovisar ett nettounderskott på 100 mnkr avseende läkemedel.

De medicinska resultaten och arbetet med att utveckla vården har gett resultat, och i många avseenden är Sahlgrenska Universitetssjukhuset ledande. Några viktiga händelser:

  • Den kliniska forskningen i Västra Götalandsregionen och vid Göteborgs universitet, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin, fick 2018 högsta betyg i en utvärdering av Vetenskapsrådet.
  • Patienter med spridd tumörsjukdom som insjuknar i någon av de fem största tumörsjukdomarna prostatacancer, bröstcancer, lungcancer, tjocktarmscancer eller malignt melanom har allt större chans att leva längre perioder med sin sjukdom. Överlevnaden för patienter i Västra Götalandsregionen har i vissa fall ökat med flera år på kort tid. Malignt melanom är idag en av Sveriges vanligaste tumörsjukdomar och den form av hudcancer som ökar mest. Tidigare var medianöverlevnaden för patienter som erhöll cellgiftsbehandling cirka 9 månader, med nya behandlingar har denna ökat till 28 månader för gruppen som erhållit immunterapi visade siffror från Sahlgrenska Universitetssjukhuset under 2018. Behandling av cancer hos barn har förbättrats genom deltagande i internationella behandlingsstudier så att 5-årsöverlevnaden för patienter vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus nu ligger runt 85 procent, vilket är i toppklass även i internationella jämförelser.
  • Det unika forskningsprojektet med livmodertransplantationer fortsätter vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och 2018 blev den första patienten gravid efter att ha opererats med hjälp av en operationsrobot. Hittills har 13 barn fötts i världen efter en livmodertransplantation, varav 8 i Sverige.
  • 2018 utförde Sahlgrenska Universitetssjukhuset ungefär 270 embolektomier, en strokebehandling där blodproppen avlägsnas från hjärnan genom en kateter som förs in via ljumsken. Antalet behandlingar ökade med 30 procent jämfört med året innan och innebär, utöver patientnyttan, en samhällsvinst på över 100 miljoner kronor. Sahlgrenska Universitetssjukhuset var först i landet med embolektomier, även kallade trombektomier.
  • Antalet utförda hjärt- och lungtransplantationer slog rekord 2018. Totalt genomfördes 86 så kallade thoraxtransplantationer. En ökning med drygt åtta procent jämfört med 2017.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset är främst i landet på att förebygga svåra bristningar vid förlossning, något som sjukhuset under året prisats för i nationella kvalitetsjämförelser.

Senast uppdaterad: 2019-02-07 10:13