Svullna leder? Välkommen på drop in på reumatologen den 12 oktober

Röntgenbild på en knäled.

Snabb diagnos och behandling är viktigt för den som har reumatisk sjukdom. På internationella reumatikerdagen på fredag 12 oktober har du som undrar över svullna leder chans att få en koll. Välkommen på drop-in på reumatologmottagningen på Mölndals sjukhus klockan 8–12.

Under en rad år har Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU, uppmärksammat World Arthirtis Day, internationella reumatikerdagen, den 12 oktober genom att ordna drop in för personer som har svullna leder och misstänker reumatisk sjukdom. Förra året kom över hundra personer till mottagningen på Sahlgrenska.

– Vi gör en screening av alla. De patienter som vi bedömer behöver utredas vidare kallas till ett nybesök där vi kan ta prover och eventuellt göra ultraljud, berättar Alf Eskilson, vårdenhetschef inom Reumatologi på SU.

Det finns många reumatiska sjukdomar och en hel del outforskade områden. Men det generella är att ju tidigare en person med reumatisk sjukdom kommer under behandling desto bättre. Det är alltså av vikt att få sina besvär utredda i tid, betonar Alf Eskilson.

– Det är förstås viktigt att patienten kan må och fungera så bra som möjligt i vardagen. Men det är också mindre risk att sjukdomen sätter spår i form av skadade leder om patienten snabbt kommer under behandling, säger han.

De senaste 20 åren har utvecklingen av läkemedel inneburit fler och mycket bättre behandlingar och vi har fått bättre diagnostiska hjälpmedel.

– Situationen varierar från person till person. Men sammantaget är det idag en bättre prognos för den som får en diagnos. Det går oftast att leva ett normalt liv även med en reumatisk diagnos, avslutar Alf Eskilson.

Fakta: World Arthritis Day

World Arthritis Day, Internationella reumatikerdagen, infaller den 12 oktober varje år för att uppmärksamma och synliggöra de reumatiska sjukdomarna. Trots att reumatism är en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige är kännedomen om symptomen och vikten av tidig diagnostisering inte lika utbredd. 


Senast uppdaterad: 2019-01-31 10:30