Tobaksfria dagen: Kardiologen reder ut hälsoeffekterna

Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar aktivt för tobaksfrihet bland såväl patienter, medarbetare och befolkning. Sedan 2014 är bland annat samtliga av våra sjukhusområden rökfria. En tydlig signal till omvärlden, menar överläkaren och kardiologen Annica Ravn-Fischer.

Den 31 maj är den Tobaksfria dagen, en uppmärksamhetsdag världshälsoorganisationen WHO stått bakom sedan över 30 år tillbaka. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU, passar vi på att trycka på det rökförbud som gällt på sjukhusområdena sedan 2014.

− Ett rökfritt sjukhusområde har ett starkt symbolvärde och signal för både patienter, medarbetare och framförallt omvärlden. Att som sjukhus idag inte ha ett rökförbud skulle kännas högst främmande och skrämmande, säger Annica Ravn-Fischer.

Idag röker cirka tio procent av Sveriges befolkning dagligen. Men rökningen minskar i alla åldrar förutom hos unga kvinnor. Varje cigarett är som en kemisk fabrik som producerar nära 4 000 olika ämnen, där ett 40-tal orsakar cancer, enligt Annica Ravn-Fischer.

 − Övergripande kan man säga att ämnet nikotin, som finns i både snus och cigaretter, driver upp såväl pulsen som blodtrycket vilket sliter hårt på kroppen. Men framförallt bidrar det till ett rent ut sagt livsfarligt tobaksberoende, säger hon.

13 procent av alla cancerfall idag beror på cigarrettrökning. Varje år drabbas 6 500 svenskar av rökrelaterad cancer, där nära 4 000 också dör som följd. Men cigarettröken påverkar även kärlen i stor utsträckning.

  Cigarettrök har en bevisad påverkan på kärlen med åderförkalkning, ateroskleros, som irriterar kärlväggarna och ofta leder till hjärt- och kärlsjukdomar. Cigarettrök påverkar också lungorna och orsakar lungcancer och KOL, säger Annica Ravn-Fischer.

Tobaksanvändning inrymmer som känt mer än cigaretter. Snus marknadsförs ofta som ett ”bättre” alternativ till cigarrettrökning, speciellt bland tillverkarna själva. Högst oroande, tycker Annica Ravn-Fischer.

− Nikotin är bevisat farligt och även om forskning kring snusets påverkan inte finns i samma utsträckning som rökning, ser vi att det kan orsaka allt från en ökad risk för fetma till cancer, bland annat i bukspottskörteln. Snus innehåller dessutom hela åtta gånger så mycket nikotin som cigaretter.

Hjälp att sluta röka eller snusa är viktigt. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns Tobakspreventiva mottagningar, där både patienter, medarbetare och befolkning kan söka hjälp för sitt beroende. Patienter kan komma på egenremiss, men även under- och sjuksköterskor kan idag skriva remisser till mottagningarna.

−  En utmaning sjukvården dock står inför är arbetet att effektivt informera nytillkomna svenskar om rökningens hälsoeffekter – människor från andra kulturer som inte alls har samma kunskap om rökningens påverkan på hälsan, säger Annica Ravn-Fischer.

Att Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som är ett hälsofrämjande sjukhus, har rökfritt sjukhusområde är en naturlig del av utvecklingen mot minskad rökning i samhället. Det finns inte någon nivå där aktiv eller passiv rökning är riskfri. Därför vill sjukhuset förhindra att patienter, medarbetare och besökare ofrivilligt utsätts för tobaksrök.

Under Tobaksfria dagen kommer medarbetare från arbetsgruppen för Hälsofrämjande sjukhus på Sahlgrenska Universitetssjukhuset att informera både besökare, patienter och medarbetare om rökförbudet och vad det finns för hjälp att få för att sluta bruka tobak.

Senast uppdaterad: 2018-05-31 13:27