Uppgiftsväxling inom radiologi  win-win för både röntgensjuksköterskor och läkare

Röntgensjuksköterska Mina Chao framför bildskärm med röntgenbild

Inom radiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset utför röntgensjuksköterskor  bildbearbetning - en uppgift som tidigare låg på läkarna. Sjukhuset är först i Sverige med en formell tjänst för röntgensjuksköterskor i ImagingLab, där avancerad bildbearbetning sker.

Bilddiagnostik med datortomografi (DT) och magnetkamera (MR)
har ökat kraftigt de senaste åren vilket tar alltmer av läkarnas tid i anspråk. Teknikutvecklingen har också gjort det möjligt att få ut mer information från undersökningarna. En komplex undersökning med DT eller MR kan generera flera tusen bilder.

För att få ut så mycket information som möjligt ur bildmaterialet behöver bilderna dessutom bearbetas i ett bildprogram. Det kan innebära att omvandla en bild från 2D till 3D eller utföra olika typer av volymmätningar, något som både kräver god kunskap i olika programvaror och en hel del tid.

I höstas startades därför ImagingLab inom Radiologin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ett projekt där röntgensjuksköterskor utför bildbearbetning som tidigare gjordes av
röntgenläkare.

Röntgensjuksköterskorna Sara Ku och Mina Chao avsätter hälften av sin arbetstid till just detta. Resterande tid arbetar de med patientnära arbete då de utför röntgenundersökningar.

- ImagingLab handlar om att kunna leverera ett färdigt bildpaket till läkarna för utvalda undersökningar, säger Mina Chao. Genom att vi erbjuder radiologerna ett redan processat underlag sparar det tid som de annars skulle fått lägga på granskning och hantering av de enorma bildflödena.

Rent praktiskt går det till så att Sara Ku och Mina Chao tar emot en beställning från någon av röntgenavdelningarna, till exempel en 3D-bild av hjärtats förmak. Den stora bildmängden från undersökningen bearbetas sedan i ett bildprocessprogram, som hanteras av röntgensjuksköterskorna, för att få fram önskat bildmaterial. Bilderna skickas sedan till röntgenläkaren som granskar och skriver svar.

Röntgensjuksköterskorna Mina Chao och Sara Ku, liksom  Erika Fagman, överläkare inom radiologii ,är alla nöjda med den arbetsfördelning de nu har.

Erika Fagman är överläkare inom thoraxradiologi och väldigt positiv till den avlastning läkarna fått tack vare projektet.

- Att ta fram 3D-bilder av hjärtat från efter en DT- eller göra volymsbestämningar av hjärtrummen på MR kan ta runt 30 minuter. Nu gör Sara och Mina det genom ImagingLab. Det innebär att vi som läkare sparar mycket tid, som vi istället kan ägna åt att granska utförda röntgenundersökningar, säger hon.

Ett annat syfte med projektet är att höja kompetensen för röntgensjuksköterskor. Genom ImagingLab får sköterskorna en spetskompetens inom olika programvaror och en bredare kompetens generellt.

- Det är lärorikt och givande. Vi har fått en större förståelse för hela kedjan – från undersökning till svar – när vi själva är med och arbetar med bilderna, säger Sara Ku och Mina Chao.

Utbildning har de fått av läkarna och via applikationsspecialister för programmen de arbetar i. De får också värdefull feedback från kliniker som numera kontaktar dem direkt istället för att gå via radiologerna. De upplever  att samarbetet med kliniker och radiologer blivit bättre.

I Sverige är Sahlgrenska Universitetssjukhuset först ut med en formell tjänst för röntgensjuksköterskor i ImagingLab, där en avancerad bildbearbetning sker. Projektet är fortfarande i sin linda men både Sara Ku och Mina Chao tror på ett ökat behov framöver.

- Just nu kan vi hantera de uppdrag vi får men jag tror att intresset för detta kommer sprida sig, både bland kliniker och röntgensjuksköterskor, avslutar Sara Ku.

På bilden: Röntgensjuksköterska Mina Chao, är tillsammans med kollegan Sara Ku, ansvariga för att bearbeta bilder som sedan röntgenläkarna granskar.


Senast uppdaterad: 2019-02-20 09:49