Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skärpta restriktioner för besökare och medföljare gäller för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Du som besöker någon av sjukhusets lokaler ska vara symptomfri, bära munskydd samt hålla avstånd till andra. Läs mer om restriktionerna här.

Utökad statlig satsning på forskning och tillämpning av precisionsmedicin

Publicerad:

Vinnova satsar ytterligare 36 miljoner kronor på den nationella kraftsamlingen Genomic Medicine Sweden, ett positivt besked för GMC Väst och övriga regionala centrum i landet. Syftet är att bidra till fortsatt införande av precisionsmedicin i vården och att främja nya forsknings- och innovationssamarbeten mellan akademi, näringsliv och vård.

Genomic Medicine Sweden (GMS) är en nationell satsning som sedan 2018 arbetar med forskning och utveckling av gensekvensbaserad diagnostik samt införande av de nya metoderna i hälso- och sjukvården, för att möjliggöra en mer individanpassad vård.

Genom genetiskt individanpassad diagnostik och behandling kan fler patienter snabbare få rätt diagnos och vård. Införande pågår för diagnostisering av cancer och sällsynta ärftliga sjukdomar, och flera nya metoder är under utveckling för diagnostisering av folksjukdomar såsom diabetes, astma och hjärt-kärlsjukdom. GMS arbetar även med diagnostisering av multiresistenta bakterier och virus och deltar i den nationella strategin för testning av SARS-CoV-2.

Bakom initiativet står landets medicinska fakulteter tillsammans med sju regioner, i samarbete med näringslivet och SciLifeLab, en nationell akademisk centrumbildning inom life science. Regionala genomcentra har etablerats i de sjukvårdsregioner som ingår i samarbetet, med uppgift att koordinera införandet av nyutvecklade metoder i sjukvården i hela landet och att bistå med stöd till forskningen.

I Göteborg etablerades GMC Väst 2019, som ett led i att stärka samarbetet mellan Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och SciLifeLab, inför implementering av storskalig genomik i sjukvården.

– Det är glädjande att Vinova går in med finansiering. Regionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin går också in med finansiering, vilket säkrar den satsning som har gjorts här inom genetisk diagnostik, något som är viktigt för att vi ska kunna fortsätt utveckla precisionsmedicin. Det går också väl i hand med sjukhusets satsning på Centrum för medicinsk genomik, där vi samlat kompetensen på sjukhuset inom genetisk diagnostik, säger Peter Gjertsson, områdeschef Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Vinnova är med och finansierar samarbetet och skjuter nu till 36 miljoner kronor till GMS för 2020-2021. Finansieringen ska bidra till fortsatt införande av precisionsmedicin i hälso- och sjukvården och främja nya forsknings- och innovationssamarbeten mellan näringslivet, vården och akademin. Deltagande parter i satsningen medfinansierar med sammanlagt 52 miljoner kronor.

GMS: Genomic Medicine Sweden, https://genomicmedicine.se/

GMC Väst: Genomiskt medicincentrum Väst, https://genomicmedicine.se/gmc-vast/

 


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2020-07-02 16:09