Nytt regionalt traumacentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

2018-03-02

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att utse Sahlgrenska Universitetssjukhuset till traumacentrum med särskilt uppdrag att driva utvecklingen av traumasjukvården i regionen.

Förslaget är att samordna traumasjukvården i Västra Götalandsregionen till sex sjukhus. Sahlgrenska Universitetssjukhuset får rollen som traumacentrum med huvudansvar och resurser för att driva utvecklingen av traumasjukvården i regionen.

– Det här ger oss möjlighet att öka kapaciteten och ytterligare höja kvaliteten i omhändertagandet av traumapatienter. Det säkerställer också patientsäkerheten, säger Hans Lönroth, områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Vården av de svårast skadade patienterna, så kallade multitraumapatienter, ska så långt som möjligt ske på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Detta enligt den handlingsplan för traumasjukvården som hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade om.

Skaraborgs Sjukhus Skövde, SÄS/Borås, NU-sjukvården/NÄL, Kungälvs sjukhus, SU/Östra och SU/Sahlgrenska kommer att vara så kallade traumamottagande sjukhus för att kunna ta emot och behandla traumapatienter. Sjukhusen ska ha tydliga uppdrag och rätt kompetens och utrustning för traumasjukvård dygnet runt.

Övriga sjukhus med akutmottagning kan emellertid också behöva ta emot traumafall och ska då ha kompetens att stabilisera svårt skadade patienter som sedan snarast behöver transporteras vidare till andra sjukhus.  

2015/2016 gjordes en utredning av traumasjukvården i Västra Götalandsregionen. Slutsatsen var att traumasjukvården behöver samordnas och förbättras. Dessutom har Socialstyrelsen konstaterat att det finns brister i den svenska traumasjukvården och att kompetens och beredskap behöver stärkas för att hantera allvarliga eller extraordinära händelser med många skadade.

Att samla traumasjukvården till färre sjukhus och vårda fler multitraumapatienter på Sahlgrenska universitetssjukhuset kan komma att innebära längre ambulanstransporter för vissa patienter. Detta kan uppvägas av fördelarna med att komma under vård av team som är högkompetenta och vältränade inom trauma- och multitraumavård. Det förutsätter dock att ambulanssjukvården förstärks med höjd kompetens och utrustning för att klara omhändertagandet.