Ögonsjukvården varnar om faran med fyrverkerier

2017-12-29

Spräckt öga, sönderslitna ögonlock och ansiktsfrakturer. Skaderiskerna i och med fyrverkerianvändning är många. Ögonsjukvården manar de som ändå väljer att använda fyrverkerier till försiktighet.

Den senaste nyårshelgen präglades av många incidenter av raketattacker, där framför allt ungdomar kastade fyrverkeripjäser mot varandra och förbipasserande människor. I media rapporterades om en våg av fyrverkeriattacker i Västsverige och på Möllevångstorget i Malmö beskrevs situationen som kaotisk med raketer som sköts mot folk och byggnader. På vissa håll, bland annat i Göteborg, förekom också flera allvarliga olyckor där personer ådrog sig svåra ögonskador i samband med fredlig avskjutning av fyrverkerier. ”Vi fick in flera ambulanser efter tolvslaget med svårt skadade patienter. I flera sängar låg män med blod och krutstänk i ansiktet, det var droppställningar, starka smärtstillande och lugnande mediciner, vaktmästarna sprang i skytteltrafik till röntgen och det blev många timmar på operation”, berättar Madeleine Zetterberg, ögonspecialist på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal.

Ögonsjukvården vid Sahlgrenska universitetssjukhuset varnar nu inför stundande nyårsfirande allmänheten om konsekvenserna av att hantera fyrverkerier. Antalet fyrverkeriolyckor, framför allt med dödlig utgång, har minskat under senare år, men fortfarande skadas cirka 100 personer årligen så svårt att de behöver uppsöka sjukvård; drygt 20 personer behöver vårdas inneliggande. Majoriteten är män under 25 år och ungefär en fjärdedel är under 15 år. Det vanligaste är skador på ögon och ögonlock; en vanlig skadetyp då fyrverkerier exploderar nära ansiktet är en kombination av bulbruptur, ögonlockslacerationer och orbitafrakturer, det vill säga spräckt öga, sönderslitna ögonlock och frakturer i ansiktsskelettet.

De senaste åren har regleringar gjorts inom området vilket lett till att antalet fyrverkeriskador har minskat, men de olyckor som trots detta inträffar är allvarliga nog; konsekvenserna för den enskilde blir ofta förödande. Att råka ut för en raketolycka med en fyrverkeripjäs som exploderar i ansiktet innebär ett livshotande trauma med invalidiserande skador som följd; inte sällan förlorar man ögat eller i alla fall synen. Olyckan är dramatisk, ögat är ett psykologiskt laddat organ och posttraumatiskt stress-syndrom är vanligt. I många kommuner finns restriktioner vad gäller platser och tidpunkter då man får avlossa raketer och på flera håll har mer långtgående begränsningar diskuterats. Sveriges Ögonläkarförening har engagerat sig i frågan och verkar för ett förbud mot privat avskjutning av raketer.

”Vi inom ögonsjukvården på Sahlgrenska vill uppmana alla till varsamhet med fyrverkerier inför helgerna”, säger verksamhetschef Robert Olbe.

Källor:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen, Polisen

Kontaktperson:

Madeleine Zetterberg, professor, överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, styrelseledamot Sveriges Ögonläkarförening, E-post: E-postadress, Mobil: 0709-12 61 42