Inte ens vården är jämställd

2017-03-07

Samhället gör skillnad på kvinnor och män. Därför är inte heller vården jämställd. Typiskt manliga sjukdomar har högre status och män får i allmänhet dyrare vård och nyare läkemedel jämfört med kvinnor.

Tina Andersson är regionutvecklare på KJV, Kunskapscenter för jämlik vård Tina Andersson är regionutvecklare på KJV, Kunskapscenter för jämlik vård
Ambitionen inom hälso- och sjukvård är naturligtvis att ge en god vård åt alla, oavsett kön, ålder eller etnicitet. Men vården är ingen isolerad ö och ojämlikheter i samhället avspeglas såväl i bemötande som i behandlingar.

–       Samma normer och oskrivna regler som omger oss för övrigt följer med genom hela vårdkedjan. Från hur människor tolkar sina egna symptom till vilken vård de slutligen får, säger Tina Andersson, regionutvecklare på KJV, Kunskapscenter för jämlik vård.

Medvetna eller omedvetna föreställningar om kön ställer till det i sjukvården - på olika sätt. Det kan vara att man ser skillnader mellan kvinnor och män där det inte finns några eller att man bortser från könsspecifika behov där de faktiskt finns.

–       När det gäller forskning till exempel har man utgått från en manlig norm som varken tar hänsyn till skillnader i biologi eller människors levnadsmönster, menar Tina Andersson.

Studie efter studie visar hur män och kvinnor behandlas på skilda sätt när de vänder sig till vården. Männens kroppsliga symptom tas i allmänhet på större allvar, medan kvinnorna oftare får diagnosen psykisk ohälsa. Det finns även flera studier som visar att kvinnor inte har samma tillgång till nyare och dyrare läkemedel.

–       Män återfinns också i större utsträckning inom den dyrare specialistvården, medan fler kvinnor behandlas inom primärvården, tillägger Tina Andersson.

Det går att rada upp långt fler exempel från studier som gjorts genom åren. Till exempel sjukskrivs män under längre perioder än kvinnor för samma diagnos och män får oftare smärtlindring medan kvinnor behandlas med psykofarmaka.

–       Det finns en stark föreställning om att ojämlikheter i samhället inte existerar inom vården. Jag anser att det är viktigt att höja medvetandet om att det inte är två skilda områden, säger Tina Andersson.

Ett omdiskuterat område är hjärtsjukvården, där det historiskt sett har funnits en ojämställdhet mellan könen. Kvinnors symptom vid hjärtinfarkt ser annorlunda ut än männens, vilket tidigare ledde till att färre kvinnor än män lades in direkt på hjärtintensiven.

–       SU identifierade problemet för ett antal år sen och har arbetat för att genomföra en förändring. Det är ett bra exempel på hur vården kan göra medvetna insatser för att uppnå jämställdhet, säger Tina Andersson.

Publicerad av: Redaktionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset