Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Specialistsjuksköterskor inom anestesi, operation och intensivvård

Följande avdelningar inom operation och intensivvård kan vara en framtida arbetsplats för dig som söker tjänst som specialistsjuksköterska inom anestesi, operation och intensivvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Rekryterande operationsenheter

Operation 1 Barn, Östra sjukhuset
På Operation 1 barn bedrivs anestesi, uppvaknings- och operationssjukvård. De flesta patienterna kommer från barnkirurgiska kliniken. Vi har patienter från barnmedicin, barnonkologi, barntandvård, ortopedi, ögonsjukvård, öron-näsa-halssjukvård, neurokirurgi, thoraxkirurgi, handkirurgi samt transplantationskirurgi.

Vill du veta mer? Kontakta vårdenhetschef Catrine Hansson-Ljung, catrine.hansson-ljung@vgregion.se, 031-343 56 59.

Operation 1 Östra, Östra sjukhuset
På Operation 1 bedrivs kirurgi som till största delen består av kolorectal kirurgi och övre gastrokirurgi samt viss infektionsrelaterad kirurgi. På avdelningen utförs också robotassisterad kirurgi. Operation 1 ger även anestesiservice till tandvården, psykiatriska kliniken, röntgen, GEA, tryckkammarenheten samt medicinkliniken.

Vill du veta mer? Kontakta vårdenhetschef Karin Hansson, karin.hanson@vgregion.se, 0736-25 44 02.

Operation 2 Östra, Östra sjukhuset
Avdelningen består av sex operationssalar, en postoperativ enhet samt en preoperativ del där patienterna förbereds inför sin operation. Antalet anställda är ungefär 65 medarbetare. Operationsenheten servar kvinnokliniken med anestesi och operation för gynekologisk och obstetrisk kirurgi. Elektiv gynekologi bedrivs parallellt med planerade och akuta obstetriska ingrepp – i huvudsak kejsarsnitt.

Vill du veta mer? Kontakta vårdenhetschef Karin Hansson, karin.hanson@vgregion.se, 0736-25 44 02.

Operation 1, Mölndals sjukhus

 

Anestesi 1, 2 och 8 Sahlgrenska, Sahlgrenska sjukhuset
Operation 1, 2 och 8 är en dygnet runt-öppen enhet inom verksamhet Hybrid och intervention där vi bedriver akut och elektiv kirurgi. På Operation 1 och Operation 2 utförs högspecialiserad kirurgi inom specialområdena bröst-, endokrin-, mag-/tarm-, kärl-, leverkirurgi, gynekologi samt urologi. Vi utför också njur-, pancreas- och levertransplantationer samt avancerad rygg-, tumör- och traumakirurgi inom ortopedi. Akut utförs även traumakirurgi. Verksamheten är utökad med Operation 8 som är placerad i BOIC-huset. Operation 8 öppnades 4 december 2017 och där bedrivs extremt högteknologisk verksamhet i samarbete med Röntgen och intervention.

Vill du veta mer? Kontakta vårdenhetschef anestesi Doris Larsson-Zackariasson, doris.larsson-zackariasson@vgregion.se, 031-342 86 34.

Operation 3 Thorax, Sahlgrenska sjukhuset
På Thoraxoperation bedrivs högspecialiserad kirurgi för patienter med hjärt- kärlsjukdom samt lungsjukdom. På vår enhet utförs även transplantation av hjärta och lungor och implantation av mekaniska hjärtpumpar. Antalet anställda är ungefär 100 medarbetare inom perfusion, anestesi- och operationsspecialiteterna.

Vill du veta mer? Kontakta avdelningschef Linda Thimour-Bergström, linda.thimour-bergstrom@vgregion.se, 031-342 74 62.

Operation 5 Sahlgrenska, Sahlgrenska sjukhuset
Operation 5 omfattar neurokirurgi och anestesiologi, varav en stor del av uppdraget är barn. Verksamheten bedriver akut och elektiv kirurgi samt service till delar av Röntgen och intervention. Akut handläggs, förutom alla former av neurokirurgiska ingrepp, även hand-, käk-, plastik- och öron-näsa-halskirurgi. På Operation 5 utförs operationer i hjärna, ryggmärg och ryggkotpelare, ofta med hjälp av neuronavigation och mikrokirurgi. Verksamheten utför även operationer i intraoperativ MR-miljö på Operation 8.

Vill du veta mer? Kontakta vårdenhetschef operation Charlotta Rosenkrantz Gustafsson, charlotta.gustafsson@vgregion.se, 070-082 27 55.

Rekryterande IVA-enheter

IVA, Mölndals sjukhus
Avdelningen är en allmän intensivvårdsavdelning med fem IVA-platser och 18 postoperativa platser. På en allmän IVA får du vårda ett flertal olika patientkategorier. Det postoperativa uppdraget består av övervakning och omhändertagande av främst ortopediska patienter men även från ögonoperation. Enheten har cirka 70 medarbetare. För de som studerar på halvfart finns möjlighet att få börja arbeta direkt på verksamheten under studietiden.

Vill du veta mer? Kontakta vårdenhetschef Carina Svartling, carina.svartling@vgregion.se, 031-343 07 14 eller vårdenhetschef Josefine Elfvin, josefine.elfvin@vgregion.se, 031-343 03 91.

NIVA, Sahlgrenska sjukhuset
Neurointensivvårdsavdelningen (NIVA) är en högspecialiserad intensivvårdsavdelning där det framförallt vårdas patienter med hjärnblödningar, traumatiska skall- och ryggskador samt akuta neurologiska sjukdomar. Enheten består av åtta vårdplatser och patientgruppen har en medelvårdtid på cirka sex dagar. I NIVA:s uppdrag ingår även rotation mot postoperativ enhet. På enheten arbetar cirka 70 sjuksköterskor och undersköterskor. Enheten bedriver även forsknings- och utvecklingsarbete.

Vill du veta mer? Kontakta vårdenhetschef Nina Bernhard, nina.bernhard@vgregion.se, 031-342 82 75.

Infektions-IVA, Östra Sjukhuset
Enheten har fyra intensivvårdsplatser, två intermediärvårdplatser och nio platser för allmän infektionssjukvård. Här vårdas patienter med svår sepsis eller andra infektionstillstånd som kräver avancerad vård, men också patienter med andra grunddiagnoser som drabbats av olika komplikationer. Den speciella isoleringsmöjligheten gör att avdelningen också intensivvårdar patienter med luftburen eller annan smitta som kräver mer strikt isolering samt patienter med icke-infektiösa grundsjukdomar, som koloniserats av multiresistenta bakterier. Enheten har cirka 55 medarbetare.

Vill du veta mer? Kontakta vårdenhetschef Laila Johansson, laila.c.johansson@vgregion.se, 031-343 52 91.

BIVA, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
På Barnintensivvårdsavdelningen (BIVA) bedrivs all form av pediatrisk intensivvård, en stor del innefattar intensivvård av barn i nyföddhetsperioden. Tillsammans med Universitetssjukhuset i Lund delar vi på rikssjukvårdsuppdraget inom hjärtkirurgi. Det innebär att barnen vårdas i samband med hjärtkirurgi inkluderande hjärttransplantationer. Vi bedriver rikssjukvård inom flera specialiteter och är en av Sveriges fyra barnintensivvårdsavdelningar. Du arbetar med specifika arbetsuppgifter som sjuksköterska på BIVA. Pre- och postoperativ omvårdnad av barn som ska genomgå eller har genomgått operationer, speciella undersökningar som kräver avancerad övervakning och behandling. Du arbetar med barn som varit utsatta för trauma, svårt sjuka barn med svikt av vitala funktioner samt barn med smärta. År 2021 flyttar vi in i vår nya toppmoderna intensivvårdsavdelning i det nya barnsjukhuset.

Vill du veta mer? Kontakta vårdenhetschef Markus Jonebrant, markus.jonebrant@vgregion.se, 0700-20 59 70.

CIVA, Mölndals sjukhus

 

NEO, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Intensivvårdsavdelning neonatal 316 har regionens uppdrag att ta emot våra allra minsta patienter. Vi vårdar svårt sjuka nyfödda barn med komplexa vårdbehov i nära samarbete med förlossningsavdelningarna. Avdelningen har tio intensivvårdsplatser och fyra intermediärplatser. Vi är cirka 130 medarbetare och ansvarar även för bemanningen av Västra Götalandsregionens transportteam för svårt sjuka nyfödda barn med ambulans, flyg och helikopter.

Vill du veta mer? Kontakta vårdenhetschef Maria Skogby, maria.skogby@vgregion.se, 031-343 89 92.


Senast uppdaterad: 2019-11-11 09:23