PatientWiki och Min berättelse tas bort från Sahlgrenska.se

2018-02-08

Sahlgrenska Universitetssjukhusets ledningsgrupp har beslutat att webbprojektet PatientWiki och tillhörande "Min berättelse" ska stängas ner. Beslutet har fattats efter en utredning som visat att syftet med de två projekten inte har uppfyllts.

PatientWiki och Min berättelse har varit en del av Sahlgrenska Universitets-sjukhusets hemsida sedan maj 2015. Syftet med satsningen var att på ett lättbegripligt och enkelt sätt ge information om diagnostik och behandlingar till patienter, samt att ge patienterna möjlighet att komplettera vårdgivarnas egna beskrivningar med fakta som var relevant specifikt för dem som patienter.

I juni 2017 beställdes en utredning av PatientWiki och Min berättelse för att ta reda på om syftet med satsningen hade uppfyllts.

Utredningen pågick till oktober 2017 och kom fram till att satsningen hade gett blandade resultat. I fallet med PatientWiki kunde man se att det de önskade målen med satsningen inte hade uppnåtts. Problemen var bland annat att allt för lite material hade skapats av verksamheterna och att faktagranskningen inte fungerade som den skulle. Man kunde också se att den administrativa bördan blev för stor på chefer och medarbetare.

Utredningen visade att Min berättelse hade uppfyllt delar av sitt syfte genom att ge patienter uppgifter genom andras berättelser och som en kontaktväg till sjukvården. Ledningen bedömer dock att det idag finns - eller kan utvecklas - mer effektiva kanaler för den kommunikationen

Då Sahlgrenska Universitetssjukhusets ledning är tydlig med att personalen ska fokusera på kärnverksamheten är stängningen av både PatientWiki och Min berättelse en del i att minska det administrativa arbetet.

– PatientWiki var en innovativ satsning för att öppna upp sjukvården och bjuda in patienterna. Men vi har inte fått de resultat vi hoppades på. PatientWiki har genererat administration och vi har inte mäktat med att kvalitetssäkra materialet. Vi fortsätter på andra sätt att utveckla våra kanaler och metoder för att engagera patienterna och förbättra vår kommunikation, säger Anders Goliger, kommunikationsdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.