Premiär för Östra sjukhusets nya akutmottagning

2015-10-28

Nu öppnas dörrarna till den totalrenoverade akutmottagningen på Östra sjukhuset. Den nya akuten erbjuder många förbättringar: bättre vård till de allra svårast sjuka, mindre behov av att flytta på patienterna och bättre överblick.

Ett luftigare och mer färgglatt väntrum väntar patienter på akutmottagningen på Östra sjukhuset. Ett luftigare och mer färgglatt väntrum väntar patienter på akutmottagningen på Östra sjukhuset.

Ingenting är sig likt på Östra sjukhusets akutmottagning, som från den 3 november tar emot patienter i den nybyggda akuten. Efter cirka ett och ett halvt års ombyggnad är de nya lokalerna färdiga och nu går flyttlasset tillbaka till den gamla adressen på Rondvägen 3.

Men på den gamla adressen finns nu bättre anpassade lokaler och målet är att låta fler undersökningar ske i ett och samma rum, vilket gör att patienterna inte behöver flyttas runt lika mycket. Samtidigt gör det ökade antalet patientrum att behovet av att låta patienter vänta i korridoren minskar, säger sektionschefen Tobias Carlsson.

– Vi har byggt om akuten från grunden. Nu är lokalerna anpassade för att bedriva modern akutsjukvård som den ser ut idag och imorgon och inte som på 1970-talet. Nu får vi äntligen lokaler som stödjer vårt teamarbete och gör att vi kan ta ännu bättre hand om våra allra svårast sjuka patienter. Sen är det klart att det blir trevligare för patienterna att vårdas i fina lokaler.

Observationsplatserna på den totalrenoverade akutmottagningen på Östra sjukhuset är till för patienter som behöver en kortare tids observation. Observationsplatserna på den totalrenoverade akutmottagningen på Östra sjukhuset är till för patienter som behöver en kortare tids observation.

Övervakningsmöjligheterna är också förbättrade inte minst tack vare nya observationsplatser med plats för upp till sex patienter. Här kan patienter i behov av en kortare tids observation enkelt övervakas av akutens medarbetare. Precis intill enheten ligger nämligen det som kallas för bryggan, det inglasade område där medarbetarna är när de inte är med patienterna, berättar vårdenhetschefen Mathias Malm.

– Eftersom alla medarbetare sitter samlade i bryggan blir det lättare för våra olika team att avlasta varandra, samarbeta och kommunicera. Tidigare fick man ibland gå till en annan korridor för att ställa en fråga till ett annat team, nu räcker det att bara vända sig om. En annan positiv effekt är att vi blir mer synliga för patienterna. Vi tror att det får patienterna att känna sig tryggare, säger han.

Från bryggan kommer medarbetarna även få bättre möjligheter att övervaka tillstånden för patienterna i patientrummen. Nu har nämligen alla patientrum den utrustning som krävs för att kunna hålla medarbetarna uppdaterade om patientens värden, istället för bara ett fåtal rum som det var tidigare.

Bryggan kallas den del av den totalrenoverade akutmottagningen på Östra sjukhuset där medarbetarna är när de inte är med patienterna. Härifrån får de en god överblick över patienterna på observationsplatserna och nära till kollegor från olika team. Bryggan kallas den del av den totalrenoverade akutmottagningen på Östra sjukhuset där medarbetarna är när de inte är med patienterna. Härifrån får de en god överblick över patienterna på observationsplatserna och nära till kollegor från olika team.

Patienter med smittsamma sjukdomar kommer också att kunna tas omhand på ett bättre sätt än tidigare. Detta tack vare två patientrum som är anpassade för vård av smittsamma patienter, med bland annat egna toaletter och luftslussar. På så sätt minimeras risken för smittspridning.
Man får även ett tillskott i form av en saneringsanläggning, som ska användas vid fall där patienter varit med om olyckor med kemiska medel.

 

Ambulanshallen är en av nyheterna på den totalrenoverade akutmottagningen på Östra sjukhuset och den kommer att ha plats för upp till sju ambulanser. Ambulanshallen är en av nyheterna på den totalrenoverade akutmottagningen på Östra sjukhuset och den kommer att ha plats för upp till sju ambulanser.

Den mest påtagliga skillnaden på utsidan av akutmottagningen är att det nu finns en riktig ambulanshall med plats för upp till sju ambulanser. Detta ser både ambulansverksamheten och akutverksamheten som en stor förbättring då det gynnar deras samarbete, säger sektionschefen Tobias Carlson.

– Det gör att vi nu börjar bygga ihop ambulansens prehospitala verksamhet med akutmottagningen, något som gör att vi kan arbeta närmare och lära av varandra. Förhoppningen är att det i slutändan ska leda till att akut sjuka patienter kan få rätt vård ännu snabbare.

Den nya entrén till akutmottagningen på Östra sjukhuset. Den nya entrén till akutmottagningen på Östra sjukhuset.


Text: Stefan Sarajärvi
Foto: Robert Emilsson

Publicerad av: Redaktionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset