Redo att förändra bilden av sin avdelning och locka nya medarbetare

2017-06-28

Mer tid till patientarbete, nya yrkeskategorier och ett bättre fackligt samarbete gör att arbetsglädjen har återvänt till avdelning 90/91 på Sahlgrenska sjukhuset. Med ett stort engagemang har vårdenhetscheferna arbetat för att lyfta avdelningen efter vinterns utmaningar.

Det är en imponerande resa som avdelning 90/91, en medicinsk akutsjukvårdsavdelning, har gjort på knappt ett halvår. I vintras granskades de av media efter att ett stort antal sjuksköterskor hade sagt upp sig. Idag är det istället optimism som präglar de två vårdenhetschefernas berättande om förändringsarbetet med att göra avdelningen mer attraktiv i både blivande kollegors och befintliga medarbetares ögon.

− Jag tycker att vi har en sådan bra stämning just nu. Det har vi alltid haft på sätt och vis, men i samband med problemen i vintras var det naturligtvis en rätt negativ stämning. Nu är det mycket bättre med positiva reaktioner på nya idéer och fler medarbetare som kommer med egna förbättringsförslag, berättar vårdenhetschefen Marie Mannischeff.

Det var i november 2016 som hon blev vårdenhetschef över avdelning 90/91 tillsammans med Jan Berglund. Tillsammans har de kämpat hårt för att skapa en bättre arbetsmiljö och hitta lösningar för att ge medarbetarna avlastning i den mån det går. Exempel på detta är att man tillsammans med Regionservice har anställt servicevärdar på avdelningen, som sköter patientköket och ger undersköterskorna mer tid till patientomvårdnad. Man har även en undersköterska som har utbildat sig till vårdplanerare och ansvarar för planering tillsammans med kommunen när en patient ska skrivas ut, något som frigör mycket tid för sjuksköterskorna.

− Det är enormt uppskattat och en del av sjukhusets arbete med workshifting, säger Jan Berglund.

− Att sitta med en vårdplanering kan ta upp emot en timme. Det är väldigt mycket tid för en sjuksköterska som arbetar med patienter och det är bättre om planeringen sköts av en specifik person, fyller Marie Mannischeff i.

Ett annat sätt att avlasta sjuksköterskorna är att man har anställt en farmaceut som bland annat har hand om läkemedelsförrådet, ordnar med mediciner som patienter ska få med sig hem och ansvarar för rutiner gällande läkemedel. Det gör att sjuksköterskorna ägnar mindre tid åt läkemedelsarbete och istället får mer tid till patienterna, något som verkligen uppskattas, enligt sjuksköterskan Ela Shams.

− Det är jättebra att ha en person som ansvarar för läkemedel då det gör att vi alltid har någon att vända oss till med läkemedelsfrågor. Samtidigt hjälper hon oss bland annat med läkemedelsvagnar så att alla läkemedel finns redo på morgonen och vi direkt kan börja dela ut dem till patienterna. Det känns mycket säkrare så här, säger hon och instämmer i att stämningen på avdelningen har blivit mycket bättre tack vare insatser som farmaceut och vårdplanerare.

En annan viktig förändring har varit att satsa på ett transparent ledarskap med ett närmare samarbete med de fackliga företrädarna, förklarar Jan Berglund.

− Vi har satsat på att ha med oss de fackliga företrädarna tidigt i alla diskussioner om vad vi tänker och planerar framöver för avdelningen. Fördelen är att det då inte blir så överraskande när vi kommer med nya förslag, för då vet de redan vad det handlar om.

Ännu finns många fler goda idéer hos de två cheferna om hur avdelningen kan förbättras ytterligare. Det handlar bland annat om att på sikt skaffa ledningssjuksköterskor på avdelningen, sjuksköterskor som arbetar kliniskt men har ett större arbetsledaransvar och fokus på utvecklingsfrågor. Man vill också försöka skapa en tydligare nivåstrukturering på avdelningen med olika moduler som ansvarar för olika patienter utifrån hur kritiska deras tillstånd är. Detta skulle även resultera i att akutmottagningen på Sahlgrenska sjukhuset avlastas många patienter.

Nu hoppas de två cheferna att ryktet sprider sig om de lyckade satsningarna på arbetsmiljön och ersätter de mörka bilder som förmedlades under vintern. En viktig del för att kunna förverkliga fler förbättringar är nämligen att man lyckas rekrytera fler sjuksköterskor. Man välkomnar även fler undersköterskor med kompetens inom akutsjukvård då många erfarna undersköterskor kommer att gå i pension framöver.

Samtidigt som rekryteringsbehovet kvarstår har man även upplevt framgångar. I januari 2017 anställdes tio nyexaminerade sjuksköterskor och för tillfället har man flera undersköterskor inne på avdelningen som läser till sjuksköterskor. Dessa hoppas vårdenhetscheferna naturligtvis på att få återse som sjuksköterskor i framtiden.

− Det tar tid att ändra på ett dåligt rykte, även om det idag ser helt annorlunda ut än i vintras. Vi har en otroligt rolig arbetsplats. Man lär sig extremt mycket och blir verkligen grym av att arbeta här, säger Marie Mannischeff och får medhåll av Jan Berglund.

− Ja, det är få avdelningar där man får en sådan bredd som man får här hos oss, man blir aldrig fullärd. Jag lär mig fortfarande nya saker varje vecka och därför blir arbetet aldrig tråkigt, säger han.

Text och foto: Stefan Sarajärvi