”Ring 1177 om du misstänker mässling”

2017-12-27

Ett begränsat utbrott av mässling i Göteborg har konstaterats på sjukhuset under julhelgen. Magnus Brink, vårdenhetsöverläkare på Infektions-IVA på SU, svarar här på fem frågor om mässling.

Vad ska man vara uppmärksam på?
Var uppmärksam på symtom (se nedan). Från smittotillfället tar det 7-18 dagar innan sjukdomen bryter ut. Om du misstänker att du själv eller ditt barn insjuknat i mässling ska du inte söka direkt på vårdcentral eller sjukhusens akutmottagningar. På de allmänna akutmottagningarna finns det risk för att andra kan bli smittade.

Ring istället till 1177 Vårdguiden för bedömning och råd om vart du kan vända dig.

Vilka symtom kan förekomma vid mässlingen?
Typiska symptom på mässling är feber, ögonirritation och hosta tillsammans med ett finprickigt rött utslag som först uppträder i ansiktet och sen sprider sig över resten av kroppen. Feber och allmän sjukdomskänsla kan ofta uppträda en eller ett par dagar innan utslaget kommer. I de flesta fall är infektionen ofarlig och läker ut av sig själv, men i sällsynta fall kan sjukdomen bli allvarlig och till och med dödlig.

 

Hur behandlas mässlingen?
Mässlingen är en virussjukdom och det finns ingen botande behandling när sjukdomen brutit ut. Däremot kan man i vissa fall förhindra sjukdom hos icke immuna personer om man tidigt efter smittotillfället ger vaccin eller immunoglobulin.

Vid mässling är det vanligt att man samtidigt drabbas av olika bakterieinfektioner, till exempel öroninflammation och lunginflammation. I dessa fall behandlar man med antibiotika.

 

Behöver jag som förälder vara orolig?
Om ditt barn vaccinerats enligt det allmänna vaccinationsprogrammet har det fått mässlingsvaccin vid 18 månaders ålder och i årskurs 1-2 i skolan. Redan den första vaccinationen ger ett gott skydd och efter den andra sprutan får de allra flesta ett livslångt skydd mot mässling.

För barn som är yngre än 18 månader eller om ditt barn av någon anledning inte blivit vaccinerat är smittrisken vid kontakt med smittade personer mycket stor. Det är dock viktigt att understryka att vi hittills bara konstaterat mässling hos ett fåtal personer och att risken för att komma i kontakt med smitta därför är mycket liten.

 

Hur ser beredskapen ut?
Om du själv eller ditt barn (äldre än 18 månader) av någon anledning är ovaccinerade kan du vända dig till barnavårdscentral eller vårdcentral för att påbörja vaccination.

På sjukhus och vårdcentraler i regionen finns en förhöjd beredskap för att tidigt identifiera nya mässlingsfall och vi har vidtagit åtgärder för att förhindra smittspridning till andra patienter och vårdpersonal.

För vidare frågor, kontakta 1177!