Ambulanscentrum ska öka servicen för Hisingsborna

2016-09-08

Folkmängden på Hisingen ökar i rekordtakt. Nu begåvas invånarna med ett nytt ambulanscentrum när två stationer blir en. Placeringen på Ruskvädersgatan är strategiskt uträknad för att så snabbt som möjligt kunna nå alla Hisingsbor – oavsett var de bor.

Ambulanscentrum Hisingen öppnar på Ruskvädersgatan den 1 oktober. Ambulanscentrum Hisingen öppnar på Ruskvädersgatan den 1 oktober.

Att slå ihop två mindre stationer till en enda, brukar ofta betyda att man gör något slags besparing i verksamheten. Men så är inte fallet med det nya ambulanscentrumet på Hisingen. Istället handlar det om en utöka servicen till de boende i alla väderstreck över ön, menar  Anna-Karin Juwél-Egeland,  verksamhetschef för Ambulans och prehospital akutsjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Bakgrunden är att vårt hyreskontrakt med Lundby brandstation sades upp, och vi var tvungna att hitta andra lokaler. Då föddes idén om ett samlat ambulanscentrum, säger hon.

Hisingen expanderar i rasande takt . Nästan samtliga stadsdelar präglas av nybyggen och ombyggnation och invånarantalet stiger i rekordfart. Utmaningen för ambulanssjukvården har därför varit att kunna erbjuda en snabb, säker och likvärdig akutvård för hela Hisingen - oavsett var människorna är bosatta.

– Därför har också placeringen av den nya stationen varit väldigt viktig, och vi har tagit hjälp av Chalmers tekniska högskola för de strategiska uträkningarna, säger Anna-Karin Juwél-Egeland.

Rapporten som presenterades i en kandidatuppsats, visar att tillgängligheten inte påverkas av om det finns en eller två stationer i området. Då är det avsevärt viktigare att ta hänsyn till infrastrukturen. Majoriteten av larmen kommer från centrala Hisingen och ambulanserna bör snabbt kunna ta sig runt på ön via de stora trafiklederna.

– Vi kom fram till att Ruskvädersgatan i Biskopsgården var det absolut bästa läget. Plus att vi fick möjlighet att utöka med ytterligare en bil, säger Anna-Karin Juwél-Egeland.

De tre ambulanserna i Lundby och Torslanda har blivit fyra på den nya ambulansstationen. Dessutom betyder skilsmässan från brandstationerna att ambulanspersonalen får egna kollegor och sina närmsta chefer i samma hus. Vårdenhetschefen Elisabet Hammar, är en av dem som flyttar med till den nya stationen som är inhyst i en ombyggd industrilokal. 500 kvadratmeter har avsatts för garage, och ungefär lika mycket till personalrum och övriga utrymmen.

– Jag ser jättemycket fram mot att vara fysiskt och geografiskt nära mina medarbetare. Dessutom ska det bli roligt att få arbeta i helt nya arkitektritade lokaler, säger hon.

Några invändningar har hörts från allmänheten då boende i Torslanda oroat sig över att ”deras” ambulans försvinner från närområdet. Men föreställningen om att ambulansstationerna bara är till för att serva de närmast boende bygger på en gammal missuppfattning i Göteborg, menar verksamhetschefen.

–  I själva verket är bilarna sällan i sina garage. I och med att SU är organiserat som det är, är så gott som alla ambulanser ständigt i rörelse över hela staden, säger Anna-Karin Juwél-Egeland.