Behandling och forskning om HIV samordnas

2016-03-24

Sahlgrenska Universitetssjukhuset samordnar all kompetens kopplat till behandling och forskning inom HIV med start våren 2016. Insatsen ska ytterst bidra till bättre sjukvård för HIV-patienter.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset samordnar all kompetens kopplat till behandling och forskning inom HIV med start våren 2016. Insatsen ska ytterst bidra till bättre sjukvård för HIV-patienter. 

I Göteborg får cirka 600 HIV-infekterade patienter sin behandling på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vården av HIV-patienter har hittills bedrivits både inom verksamheten Hud- och könssjukvård på Sahlgrenska sjukhuset och inom Infektion på Östra sjukhuset.

Sedan flera år behandlas HIV-patienter i övriga landet inom enbart infektionsområdet då behandling av HIV-infekterade patienter räknas som högspecialiserad sjukvård. Dessutom är området ett av de mest kunskapsintensiva inom infektionssjukvården, med en snabb utveckling av kunskap och behandlingsmöjligheter. 

– Det ställs höga krav på oss för att kunna upprätthålla och utveckla kompetensen inom HIV. Därför har vi i samråd med Infektion på Östra sjukhuset beslutat att samordna all kompetens, behandling och forskning inom HIV till ett ställe och det är på Infektion vid Östra sjukhuset, säger Helena Gustafsson, verksamhetschef på Hud- och könssjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 – Det innebär att både nya och befintliga patienter kommer få sin behandling på Infektion vid Östra sjukhuset och det finns även möjlighet för dem att remitteras till en annan infektionsmottagning inom regionen om de så önskar, säger hon.

Hon vill tillsammans med, Lars-Magnus Andersson, verksamhetschefen för Infektion Östra, lyfta fram de fördelar som sammanslagningen innebär, bland annat får patienterna tillgång till hög medicinsk kompetens och större möjlighet att medverka i forskningsstudier och läkemedelsprövningar. 

– Vi har även en stor öppenvårdsmottagning och därför möjlighet att samla många duktiga läkare, sjuksköterskor och kuratorer. Det finns också flera avdelningar för inneliggande vård och kontakt under jourtid vid allvarlig sjukdom, säger Lars-Magnus Andersson.

För flertalet av patienterna blir det ingen större skillnad då de flesta redan är knutna till Infektion på Östra sjukhuset. Ett hundratal patienter, som behandlats inom Hud- och könssjukvården på Sahlgrenska sjukhuset, berörs av flytten som kommer att ske stegvis. Psykologkontakten kommer att vara kvar på Sahlgrenska sjukhuset liksom provtagning, diagnos och smittspårning av smittsamma könssjukdomar, Gayhälsan samt övriga drop-in mottagningar.

Trots att sammanslagningen medför stora fördelar har vi respekt för att några av de patienter som gått länge på HIV-mottagningen vid Sahlgrenska sjukhuset kan känna sig missnöjda och oroliga över att behöva flytta, säger Helena Gustafsson. Hon hoppas ändå att patienterna kan se fördelarna med samordningen av vården till Infektion på Östra sjukhuset.
– För patienterna kommer detta innebära ett kunnigt medicinskt omhändertagande samt en fortsatt regelbunden och trygg kontakt med sjukvården.

 

Publicerad av: Redaktionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset