Specialistsjuksköterskor inom operation och intensivvård

2018-04-04

Följande avdelningar inom operation och intensivvård kan vara en framtida arbetsplats för dig som söker tjänst som specialistsjuksköterska inom anestesi, operation och intensivvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Rekryterande operationsenheter

Operation Barn, Östra sjukhuset
På Operation 1 barn bedrivs anestesi, uppvaknings- och operationssjukvård. De flesta patienterna kommer från barnkirurgiska kliniken. Vi har patienter från barnmedicin, barnonkologi, barntandvård, ortopedi, ögonsjukvård, öron-näsa-halssjukvård, neurokirurgi, thoraxkirurgi, handkirurgi samt transplantationskirurgi. Operation 2 barn är öppen för barn och ungdomar som ska genomgå en dagkirurgisk operation eller undersökning.

Vill du veta mer? Kontakta Catrine Hansson-Ljung, vårdenhetschef, E-postadress, 076-116 95 16.

Operation 1 Östra, Östra sjukhuset
På Operation 1 bedrivs kirurgi som till största delen består av kolorectal kirurgi och övre gastrokirurgi samt viss infektionsrelaterad kirurgi. På avdelningen utförs också robotassisterad kirurgi. Operation 1 ger även anestesiservice till tandvården, psykiatriska kliniken, röntgen, GEA, tryckkammarenheten samt medicinkliniken.

Vill du veta mer? Kontakta Karin Hanson, vårdenhetschef, E-postadress031 - 342 10 00

Operation 2 Östra, Östra sjukhuset
Avdelningen består av sex operationssalar, en postoperativ enhet samt en preoperativ del där patienterna förbereds inför sin operation. Antalet anställda är ungefär 65 medarbetare. Operationsenheten servar kvinnokliniken med anestesi och operation för gynekologisk och obstetrisk kirurgi. Elektiv gynekologi bedrivs parallellt med planerade och akuta obstetriska ingrepp – i huvudsak kejsarsnitt.

Vill du veta mer? Kontakta Fredrik Schöldström, vårdenhetschef, E-postadress, 031-343 41 96

Operation 1 Mölndal, Mölndals sjukhus
Operation 1 omfattar ortopedisk kirurgi, protesoperationer och akuta ortopediska operationer. Vår avdelning är en av landets största ortopediska operationsverksamhet med över 5 000 operationer per år.

Vill du veta mer? Kontakta Eva Tovinger, vårdenhetschef, E-postadress,031-343 07 44 eller Victoria Doré, biträdande vårdenhetschef, E-postadress, 031-343 88 81

Operation 3 Mölndal, Mölndals sjukhus
Operation 3 Mölndal har sju operationssalar med högspecialiserad dagkirurgi inom specialiteterna ortopedi, öron-näsa-hals, kirurgi och tand-/käkkirurgi. Våra patienter är från ett år och uppåt och kommer i de flesta fall direkt hemifrån. Vi har också en pre- och postoperativ del, väl integrerad med operationsavdelningen.

Vill du veta mer? Kontakta Cecilia Håkansson, biträdande vårdenhetschef, E-postadress, 072-533 24 16. Eller Eva Sundbäck, biträdande vårdenhetschef, E-postadress, 072-452  15 09


Operation 1, 2 och 8 Sahlgrenska, Sahlgrenska sjukhuset
Operation 1, 2 och 8 är en dygnet runt-öppen enhet inom verksamhet Hybrid och intervention där vi bedriver akut och elektiv kirurgi. På Operation 1 och Operation 2 utförs högspecialiserad kirurgi inom specialområdena bröst-, endokrin-, mag-/tarm-, kärl-, leverkirurgi, gynekologi samt urologi. Vi utför också njur-, pancreas- och levertransplantationer samt avancerad rygg-, tumör- och traumakirurgi inom ortopedi. Akut utförs även traumakirurgi. Verksamheten är utökad med Operation 8 som är placerad i BOIC-huset. Operation 8 öppnades 4 december 2017 och där bedrivs extremt högteknologisk verksamhet i samarbete med Röntgen och intervention.

Vill du veta mer? Kontakta Marie Fransson, vårdenhetschef, E-postadress eller Katarina Johansson Mellbin, vårdenhetschef, operation, E-postadress, 072-453 47 76

Operation 3 Thorax, Sahlgrenska sjukhuset
På Thoraxoperation bedrivs högspecialiserad kirurgi för patienter med hjärt- kärlsjukdom samt lungsjukdom. På vår enhet utförs även transplantation av hjärta och lungor och implantation av mekaniska hjärtpumpar. Antalet anställda är ungefär 100 medarbetare inom perfusion, anestesi- och operationsspecialiteterna.

Vill du veta mer? Kontakta Linda Thimour-Bergström, vårdenhetschef, E-postadress, 031-342 74 62

Operation 4 Sahlgrenska, Sahlgrenska sjukhuset
På Operation 4 Sahlgrenska bedrivs högspecialiserad gynekologisk och urologisk vård. Många ingrepp utförs med laparoskopisk teknik för här finns en mycket modern utrustning. Det utförs allt ifrån små enkla ingrepp till omfattande avancerad gynekologisk och urologisk kirurgi. Sedan 2008 används robotassisterad kirurgi vid prostatacancer. Robotassisterad teknik används numera även vid gynekologisk kirurgi.

Vill du veta mer? Kontakta Anna Björnsson, vårdenhetschef, E-postadress, 076-138 13 09

Operation 5 Sahlgrenska, Sahlgrenska sjukhuset
Operation 5 omfattar neurokirurgi och anestesiologi, varav en stor del av uppdraget är barn. Verksamheten bedriver akut och elektiv kirurgi samt service till delar av Röntgen och intervention. Akut handläggs, förutom alla former av neurokirurgiska ingrepp, även hand-, käk-, plastik- och öron-näsa-halskirurgi. På Operation 5 utförs operationer i hjärna, ryggmärg och ryggkotpelare, ofta med hjälp av neuronavigation och mikrokirurgi. Verksamheten utför även operationer i intraoperativ MR-miljö på Operation 8.

Vill du veta mer? Kontakta Charlotta Rosenkrantz Gustafsson, vårdenhetschef, operation, E-postadress, 070-082 27 55. Eller Martin Toresson, vårenhetschef anestesi, E-postadress, 070-594 77 28

Operation 6 och 7 Sahlgrenska, Sahlgrenska sjukhuset
Operation 6 – inom rekonstruktiv plastikkirurgi opererar vi patienter som har missbildningar, tumörer, skador, degenerativa förändringar eller kroppsformer som ger funktionella besvär. Den rekonstruktiva plastikkirurgin utförs i kroppens alla vävnader, över hela kroppen och inom alla åldersgrupper. Operation 7 – dagkirurgisk verksamhet på öron-näsa-halsoperation.

Vill du veta mer? Kontakta Mariana Munteanu, vårdenhetschef Operation 6, mariana.munteanu@vgregion., 072-237 43 10

eller Jennie Winsnes, vårdenhetschef Operation 7, E-postadress, 072-244 81 11

Rekryterande IVA-enheter

IVA, Östra sjukhuset
Intensivvårdsavdelningen på Östra sjukhuset är en allmän intensivvårdsavdelning med åtta vårdplatser samt 16 uppvakningsplatser. På enheten bedrivs allmän intensivvård. Sjukhuset är ett nationellt center för kolorectal kirurgi. Här finns också en av Sveriges få tryckkammare. Avdelningen har en stor genomströmning av patienter och medelvårdtiden är cirka 2,5 dygn. Här arbetar cirka 100 medarbetare.

Vill du veta mer? Kontakta Andrea Frid, vårdenhetschef, E-postadress, 031-343 68 81

IVA, Mölndals sjukhus
Avdelningen är en allmän intensivvårdsavdelning med fem IVA-platser och 18 postoperativa platser. På en allmän IVA får du vårda ett flertal olika patientkategorier. Det postoperativa uppdraget består av övervakning och omhändertagande av främst ortopediska patienter men även från ögonoperation. Enheten har cirka 70 medarbetare. För de som studerar på halvfart finns möjlighet att få börja arbeta direkt på verksamheten under studietiden.

Vill du veta mer? Kontakta Carina Svartling, vårdenhetschef, E-postadress, 031-343 07 14. Eller Josefine Elfvin, vårenhetschef, E-postadress, 031-343 03 91

CIVA, Sahlgrenska sjukhuset
Centralintensivvårdsavdelningen (CIVA) vårdar patienter från de flesta specialiteter och är en viktig länk i några av sjukhusets rikssjukvårdsuppdrag, såsom levertransplantationer och kraniofaciala plastiker på barn. CIVA består av 20 IVA-platser samt 10 postoperativa IVA-platser. Avdelningen har cirka 200 medarbetare.

Vill du veta mer? Kontakta Marina Henriksson, vårdenhetschef CIVA/PIVA/Postop, E-postadress, 031-342 88 42

NIVA, Sahlgrenska sjukhuset
Neurointensivvårdsavdelningen (NIVA) är en högspecialiserad intensivvårdsavdelning där det framförallt vårdas patienter med hjärnblödningar, traumatiska skall- och ryggskador samt akuta neurologiska sjukdomar. Enheten består av åtta vårdplatser och patientgruppen har en medelvårdtid på cirka sex dagar. I NIVA:s uppdrag ingår även rotation mot postoperativ enhet. På enheten arbetar cirka 70 sjuksköterskor och undersköterskor. Enheten bedriver även forsknings- och utvecklingsarbete.

Vill du veta mer? Kontakta Nina Bernhard, vårdenhetschef, E-postadress, 031-342 82 75

TIVA, Sahlgrenska sjukhuset
Avdelningen har 14 intensivvårdsplatser där även postoperativ verksamhet ingår. Här arbetar cirka 140 medarbetare med patienter som genomgått hjärt- och lungkirurgi, hjärt- och lungtransplantation samt kardiologiska sviktpatienter.

Vill du veta mer? Kontakta Maria Petersson, vårdenhetschef, E-postadress, 031-342 74 46

Infektions-IVA, Östra Sjukhuset
Enheten har fyra intensivvårdsplatser, två intermediärvårdplatser och nio platser för allmän infektionssjukvård. Här vårdas patienter med svår sepsis eller andra infektionstillstånd som kräver avancerad vård, men också patienter med andra grunddiagnoser som drabbats av olika komplikationer. Den speciella isoleringsmöjligheten gör att avdelningen också intensivvårdar patienter med luftburen eller annan smitta som kräver mer strikt isolering samt patienter med icke-infektiösa grundsjukdomar, som koloniserats av multiresistenta bakterier. Enheten har cirka 55 medarbetare.

Vill du veta mer? Kontakta Laila Johansson, vårdenhetschef, E-postadress, 031-343 52 91

BIVA, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
På Barnintensivvårdsavdelningen (BIVA) bedrivs all form av pediatrisk intensivvård, en stor del innefattar intensivvård av barn i nyföddhetsperioden. Tillsammans med Universitetssjukhuset i Lund delar vi på rikssjukvårdsuppdraget inom hjärtkirurgi. Det innebär att barnen vårdas i samband med hjärtkirurgi inkluderande hjärttransplantationer. Vi bedriver rikssjukvård inom flera specialiteter och är en av Sveriges fyra barnintensivvårdsavdelningar. Du arbetar med specifika arbetsuppgifter som sjuksköterska på BIVA. Pre- och postoperativ omvårdnad av barn som ska genomgå eller har genomgått operationer, speciella undersökningar som kräver avancerad övervakning och behandling. Du arbetar med barn som varit utsatta för trauma, svårt sjuka barn med svikt av vitala funktioner samt barn med smärta. År 2021 flyttar vi in i vår nya toppmoderna intensivvårdsavdelning i det nya barnsjukhuset.

Vill du veta mer? Kontakta Anna Karin Stephan, vårdenhetschef, E-postadress, 031-343 45 32

NEO, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Intensivvårdsavdelning neonatal 316 har regionens uppdrag att ta emot våra allra minsta patienter. Vi vårdar svårt sjuka nyfödda barn med komplexa vårdbehov i nära samarbete med förlossningsavdelningarna. Avdelningen har tio intensivvårdsplatser och fyra intermediärplatser. Vi är cirka 130 medarbetare och ansvarar även för bemanningen av Västra Götalandsregionens transportteam för svårt sjuka nyfödda barn med ambulans, flyg och helikopter.

Vill du veta mer? Kontakta Maria Skogby, vårdenhetschef, E-postadress. 031-343 89 92