"Sprututbyte är nödvändigt för att kunna erbjuda en jämlik vård"

2017-01-27

Nu införs sprututbyte för personer som injicerar droger i Göteborg. Frågan är inte längre OM möjligheten till rena sprutor ska finnas – utan hur mottagningen ska se ut, var den ska placeras och när programmet tidigast kan dra igång

Efter åratal av motstånd från kommunpolitikerna, är det slutligen avgjort. Det blir ett sprututbytesprogram i Göteborg. Liknande planer finns i Trollhättan, Skövde och Borås.

– För närvarande pågår en förstudie över hur verksamheten ska utformas och vilka parter som ska medverka, säger Simon Larsson, som är ST-läkare inom klinisk mikrobiologi och för närvarande arbetar vid SU:s beroendeklinik.

Från och med den första mars kan Västra Götalandsregionen söka tillstånd att öppna en eller flera sprutbytesmottagningar, vilket inte har gått att göra tidigare. Hittills har även kommunen, där mottagningen ska ligga, varit tvungen att biträda ansökan, något som alltså tidigare stött på patrull i Göteborg.

Men just nu pågår planeringen som bäst, både i Göteborg och ute i regionen. Hur ser budgeten ut, hur ska de olika mottagningarna bemannas och var på orterna ska de placeras?

– Det finns lite olika tankar. Men personligen anser jag att det är viktigt att verksamheten ligger centralt, nära brukarna. När det gäller Göteborg, kanske området runt Järntorget skulle vara lämpligt eller på Sahlgrenska om man vill placera mottagningen vid något av sjukhusen, säger Simon Larsson.

Lagen om sprututbytesprogram har funnits i Sverige i över tio år och möjligheten för personer som injicerar droger att byta ut sprutor och kanyler finns på flera håll i landet.

I Göteborg har ett liknande program hittills inte varit möjligt, eftersom den politiska majoriteten i Göteborgs stad varit emot en sprutbytesmottagning. Så sent som 2015 röstade en majoritet i kommunstyrelsen nej till ett förslag om försöksverksamhet, med motiveringen att sprutbyte riskerar att uppmuntra till fortsatt droganvändande.

Men efter att regeringen under förra året gjorde klart att man ville att sjukvården skulle bestämma över införandet av sprututbyte har Göteborgspolitikerna svängt.

– Kommunstyrelsen har ändrat sig helt och säger nu ja till ett sprututbytesprogram och vill samarbeta med regionen i den här frågan. Men det dröjer nog till nästa år innan allt är klart, säger Simon Larsson.

När lagändringen träder i kraft om en månad flyttas ansvaret för sprututbytesverksamheten fullt ut till landstingen, samtidigt som åldersgränsen för deltagarna sänks med två år. I fortsättningen kan personer som injicerar droger och har fyllt 18 år ta del av programmet.

– Vi vet att nästan hälften av alla som injicerar narkotika börjar redan i tonåren, och att blodsmitta är otroligt vanligt i den här gruppen. Ju tidigare vi kan nå dem desto bättre, menar Simon Larsson.

Det är omöjligt att veta exakt hur stor målgruppen egentligen är, men enligt siffror från Socialstyrelsen från 2012 finns omkring 1200 -1300 personer som injicerar droger i regionen. Många av dem delar verktyg med varandra, eftersom det vanligtvis är svårt att få tag på nya sprutor och kanyler.

De som väljer att skriva in sig på en mottagning erbjuds, inte bara rena sprutor, utan också möjlighet till läkarundersökning, provtagning och kuratorskontakt. Målet med sprutbytesprogrammet är i första hand att förhindra smittspridning av hepatit B, hepatit C och HIV, men det finns också en förhoppning om att kunna fånga upp dem som vill ha hjälp mot sitt beroende.

– Det ska finnas stöd och hjälp för den som önskar sluta injicera droger. Det kan handla om kontakt med den högspecialiserade vården inom beroendekliniken eller med kommunens beroendevård. Och för den som vill komma ur ett heroinberoende ska det vara lätt att få substituttionssbehandling med subutex och metadon, säger Simon Larsson.

 Publicerad av: Redaktionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset