Studie av Fotodynamisk terapi (PDT) vid acne

2016-02-09

Vid Hud och könssjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset pågår en studie med personer mellan 18-25 år som har acne på kinderna.

Fotodynamisk terapi (PDT), är ett effektivt alternativ vid behandling
av acne. Behandlingen har god och snabb effekt och ett tilltalande
kosmetiskt resultat.

Syftet med studien är att undersöka om 4 behandlingar ger bättre
effekt än 2 behandlingar samt om det är möjligt att minska ljusdosen
samt halvera förbehandlingstiden jämfört med tidigare given
behandling utan att effekten av behandlingen försämras. En halvering
av ljusdosen och halvering av förbehandlingstid förväntas att
minska smärtan som kan uppstå vid PDT behandling.

Vi kommer också att jämföra om den aktiva krämen kan medföra
bättre effekt av behandlingen jämfört med den icke-aktiva krämen.
Studien innebär att du besöker oss vid 5-7 tillfällen, under en
tidsperiod på 6 månader.

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt
deltagande. De uppgifter du lämnar till oss behandlas enligt (PUL)
Personuppgiftslagen. Alla undersökningar är kostnadsfria.

Är du intresserad av att delta? Om du har måttlig till svår acne
på båda kinderna är du välkommen att kontakta oss för mer
information.

Kontaktperson:
Alexandra Sjöholm Hylén, forskningssjuksköterska
Epost: E-postadress

Ansvarig läkare:
Carin Sandberg, överläkare