SU + GU = sant: Examensarbete över gränserna

2017-11-27

Ett nytt samverkansprojekt mellan sjukhuset och universitetet låter sjuksköterskestudenter göra examensarbeten på sjukhusets vårdavdelningar.

Susanne Trinh och Tove Nyman läser till sjuksköterska vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs Universitet (GU). Nu, i termin 5, gör de sitt examensarbete för att ta kandidatexamen. I examensarbetet fördjupar studenterna sin kunskap inom ett problem eller förbättringsområde inom omvårdnad, formulerar och besvarar frågor med relevans för utvecklingen av forskning och praxis inom omvårdnad.

Det som är nytt i år är att förslagen på de områden studenterna fördjupar sig inom är formulerade av vårdenhetschefer och medarbetare på vårdavdelningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), och att arbetet inte görs genom att enbart söka källor i forskningslitteraturen , utan genom att sjuksköterskestudenterna dessutom faktiskt kommer  till vårdavdelningar och undersöker den aktuella frågeställningen ”i verkligheten”. Susanne och Tove är ett av sex studentpar som gör sitt examensarbete på detta sätt, och de undersöker hur sjuksköterskorna på en av SU:s avdelningar upplever att arbeta med workshifting.

Lena Hagelqvist och Helle Wijk, projektansvariga för SU respektive GU Lena Hagelqvist och Helle Wijk, projektansvariga för SU respektive GU

– Studenterna får chansen att göra sitt examensarbete på ett sätt som gör påtaglig skillnad i vården, säger Lena Hagelqvist, som är vårdenhetschef på Sahlgrenskas kirurgimottagning.

Lena Hagelqvist, tillsammans med Helle Wijk som är docent vid Sahlgrenska akademin, är projektledare bakom det samverkansprojekt mellan GU och SU som i år låter tolv sjuksköterskestudenter göra sitt examensarbete på SU:s vårdavdelningar. Ett projekt som väckt engagemang både på sjukhuset och universitetet.

– Det var många studenter som anmälde sitt intresse när vi presenterade det här upplägget, säger Helle Wijk.

– Vi fick söka examensuppdragen genom att skicka in CV och en motivering till varför vi sökte ett visst uppdrag, säger Tove Nyman.

Susanne Trinh, som gör examensarbetet med Tove Nyman, är nöjd med att hon valde att söka.

– Det är väldigt kul att göra ett empiriskt arbete, och det känns värdefullt när vi vet att det vi gör är något som verksamheten kan få nytta av, säger hon.

Susanne Trinh och Tove Nyman, sjuksköterskestudenter som deltar i det nya samverkansprojektet Susanne Trinh och Tove Nyman, sjuksköterskestudenter som deltar i det nya samverkansprojektet

Så vad blir vinsterna för de respektive parterna?

– För vår del har vi under flera år kunnat se vilket värde som finns i de examensarbeten som studenterna har skrivit, redan när det bara var rena litteraturstudier. Därför kändes det självklart att knyta studenterna närmare till oss, på ett sätt som också ger dem en naturlig ingång i ett senare skede där de ska korsa över från student till medarbetare vid en vårdavdelning, säger Lena Hagelqvist.

Helle Wijk håller med, och ger GU:s syn på det.

– Det är också ett sätt för Sahlgrenska akademin att bidra med evidensbaserad kunskap som  grund för förbättringsarbeten där kommande studenter kan ta vid och driva arbetet vidare, säger hon.

Det är fem vårdavdelningar på SU som deltar i samverkansprojektet och tar emot studentpar. Fler avdelningar har erbjudits att få vara med i framtiden.

– För att en avdelning ska få ta emot studenter ställer vi krav på ett engagerat ledarskap och en strukturerad studenthandledning, säger Lena Hagelqvist.

– Till nästa ”runda” så försöker vi få med två nya avdelningar per sjukhustomt som kan ta emot studenter, säger Helle Wijk.